U srijedu, 17. februara prva redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

ZVORNIK

U srijedu, 17. februara prva redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

 

U srijedu, 17. februara biće održana 1. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika. Zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj sjednica će biti organizovana u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona i Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo“ za sprečavanje pojave i širenja bolesti kovid-19 na radnom mjestu.

Vaš BP Diskont!

Predviđen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sjednice Skupštine grada
2. Odbornička pitanja
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Nacrta budžeta grada Zvornik za 2021. godinu
4. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu primopredaje dužnosti u slučaju prestanka mandata
5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju plana korišćenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2021. godinu


6. Razmatranje prijedloga Odluke o korišćenju sredstava naplaćenih od novčanih naknada po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2021. godini
7. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2020. godini
8. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Zvornik
9. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvatanju granta zajedničkog Evropskog fonda za zapadni Balkan za finansiranje projekta izgradnja vodovodnog sistema Lokanj-Pilica Faza 1 i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci


10. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornika
11. Razmatranje Prijedloga Programa rada Skupštine grada Zvornik za 2021. godinu
12. Razrješenje, izbor i imenovanje:
12.1. imenovanje Кomisije za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana i saradnju sa nevladinim organizacijama
12.2. imenovanje Кomisije za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima
12.3. imenovanje Кomisije za društveni nadzor, nagrade i priznanja
12.4. imenovanje Кomisije za zaštitu okoline kulturnog i prirodnog nasleđa
12.5. imenovanje Кomisije za odnose sa vjerskim zajednicama
12.6. imenovanje Кomisije za boračka pitanja i socijalnu zaštitu
12.7. imenovanje Кomisije za pitanja mladih
12.8. imenovanje Кomisije za sport i kulturu


12.9. imenovanje Кomisije za planiranje gradskog razvoja
12.10. imenovanje Odbora za Кodeks ponašanja
12.11. imenovanje Кomisije za provođenje javnog konkursa za izbor sekretara Skupštine grada Zvornik
12.12. Zaključak o konstatovanju prestanka mandata načelnika odjeljenja i službi Gradske uprave Grada Zvornik
12.13. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za finansije
12.14. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje
12.15. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove i poslove saobraćaja
12.16. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu
12.17. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu


12.18. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
12.19. imenovanje v.d načelnika Odjeljenja za inspekcijski nadzor
12.20. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja komunalne policije
12.21. imenovanje v.d. načelnika Službe za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju
12.22. imenovanje v.d. načelnika Službe za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima
12.23. imenovanje v.d. načelnika Službe civilne zaštite.

(infobirac.net)

FOTO: Ilustracija, detalj sa Konstitutivne sjednice Skupštine grada Zvornika