ЗВОРНИК

АКТУЕЛНОЗВОРНИКСРПСКА И СРБИЈА

Банке присиљавају клијенте да имају животно осигурање, а кад премину кредит наплаћују од породице

  Поједине осигуравајуће куће и банке установиле су праксу пласирања животног осигурања кредита за случај смрти корисника, али без стварне

Read More