Skupština Gradske organizacije ratnih vojnih invalida Zvornik – najvažnija legalizacija placeva

ZVORNIK

Skupština Gradske organizacije ratnih vojnih invalida Zvornik – najvažnija legalizacija placeva

 

Predsjednik Gradskog udruženja ratnih vojnih invalida Zvornik Dragislav Mijanović istakao je na današnjoj skupštini ove organizacije da će prioritet u ovogodišnjem radu biti insistiranje na legalizaciji placeva jer je prošlo 25 godina otkad su placevi dodijeljeni, a nije izvršena njihova legalizacija.

On je dodao da ima više od 300 ratnih vojnih invalida kojima nisu legalizovali placevi.

Vaš Shooter!

 – Ratni vojni invalidi će izaći na proteste ukoliko nadležni organi ne budu izvršili legalizaciju placeva koji su ratnim vojnim invalidima dodijeljeni u naseljima Ulice, Ekonomija, Šepak, Željeznička stanica, Famod, Кarakaj i drugim mjestima na području grada Zvornika. Jedina svijetla tačka je naselje Branjevo, gdje je sve završeno do te mjere da se odmah može ići u legalizaciju placeva – rekao je Mijanović.

Prema usvojenom programu rada, ove godine biće nastavljeno zalaganje za poboljšanje materijalnog položaja invalida, kao i rješavanje arhitektonskih barijera u gradu za kretanje invalida.

 – Planom rada za ovu godinu predviđeno je takmičenje invalida u ribolovu na Zvorničkom jezeru, te sportska takmičenja invalidnih organizacija, kao i druge aktivnosti – rekao je Mijanović i naglasio da će ralizacija svih tih planiranih aktivnosti zavisiti, prije svega, od pandemije virusa korona koja traje već godinu dana.

Danas je donijeta i odluka da se Gradsko udruženje ratnih vojnih invalida Zvornik vrati u Savez ratnih invalida rada Republike Srpske, čiji je rad u ovom savezu bio zamrznut jedno izvjesno vrijeme. Mijanović je pojasnio da je bilo nekih nesporazuma i nerazumijevanja sa Skupštinom Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske, zbog čega su bili zamrzli rad.

(infobirac.net)