Завршена Студија о стању животне средине за напуштену депонију „Тилић Ада“

Завршена Студија о стању животне средине за напуштену депонију „Тилић Ада“

 

Институт за грађевинарство Бањалука завршио је израду Студије о стању животне средине на локалитету напуштене депоније „Тилић Ада“, коју су заједнички финансирали Град Зворник и  Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Основни циљ израде оваквог документа је утврђивање стварног стања животне средине и препорука санације. Површина депоније је 2,7 хектара, а процијењено је да се на њој налази око 47000 тона отпада

ЕКО фонд Републике Српске финансирао је пројекат са 30.000 КМ, а град Зворник је преостала средства обезбиједио из сопственог буџета.  Студија о стању животне средине на депонији Тилић Ада предуслов је за реализацију свих наредних активности, између осталог и за могућу рекултивацију овог подручја.

Đak sport – Zvornik!

(Извор: Град Зворник)