Зворник финансира Студију за напуштену депонију „Тилић ада“

Зворник финансира Студију за напуштену депонију „Тилић ада“

 

Град Зворник, уз финансијску подршку Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске започео је поступак израде Студије о стању животне средине на локалитету напуштене депоније „Тилић ада“.

Према ријечима Сање Бјековић, службенице Градске управе Зворник ово су први кораци који воде ка санацији депоније.

 – Депонија Тилић ада није у употреби од формирања Регионалне санитарне депоније. Њена површина је 2,7 хектара, а процијењено је да се на њој налази око 47.000 тона отпада. Институт за грађевинарство из Бањалуке урадио је пројекат детаљних геолошких истраживања, а након израде студије о стању животне средине биће нам доступне различите пројектне могућности за санацију депоније – истакла је Сања Бјековић.

У понедјељак, 19. септембра Институт за грађевинарство Бањалука започео је испитавања на депонији, која је смјештена уз обалу ријеке Дрине у непосредној близини новог моста, граничног прелаза са Републиком Србијом.

ЕКО фонд Републике Српске финансирао је пројекат са 30.000 КМ, а град Зворник је преостала средства обезбиједио из сопственог буџета. До краја седмице ова фаза испитивања треба да буде завршена. Студија о стању животне средине на депонији Тилић ада предуслов је за реализацију свих наредних активности, између осталог и за могућу рекултивацију овог подручја.

(Извор: Град Зворник)