Јавни позив за суфинансирање самозапошљавања из буџета Града Зворника

Јавни позив за суфинансирање самозапошљавања из буџета Града Зворника

 

Данас је отворен Јавни позив за додјелу средстава из буџета Града Зворника за суфинансирање самозапошљавања лица која активно траже запослење и пријављена су на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Зворник, објављено је на званичној страници ГУ Зворник.

 – У буџету Града Зворника за ову намјену планирано је 100.000 КМ. Додјељиваће се бесповратна средства у фиксном износу од 5.000 КМ, без обзира на стручну спрему, лицима која први пут региструју предузетничку дјелатност као основно занимање или оснивају друштво са ограниченом одговорношћу. Јавни позив са потребним обрасцима и изјавама објављен је на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе www.граѕворник.орг, као и код Завода за запошљавање – Филијала Зворник, а могу се преузети и у шалтер сали Градске управе. Додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, број телефона 056/232-212, или на мејл адресу privreda@graѕvornik.org. Додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, број телефона 056/232-212, или на мејл адресу privreda@graѕvornik.org – стоји у саопштењу.

Пријаве по Јавном позиву са потребном документацијом потребно је доставити или лично у пријемну канцеларију Градске управе – шалтер сала или путем поште на адресу Град Зворник, Светог Саве 124, са назнаком ”Пријава на Јавни позив за додјелу средстава за самозапошљавање у 2022.години”. Јавни позив је отворен до 29. јула 2022. године.

(ИнфоБирач)

Copyright © 2018-2022 Infobirač. Sva prava zadržana.