Saopštenje ZEDP „Elektro-Bijeljina“: Poziv da se najkraćem roku izmire sva zaostala dugovanja za električnu energiju i zatezne kamate do martovskog računa

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Saopštenje ZEDP „Elektro-Bijeljina“: Poziv da se najkraćem roku izmire sva zaostala dugovanja za električnu energiju i zatezne kamate do martovskog računa

 

ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina izdalo je saopštenje u kome obavještavaju sve korisnike da od 1.4.2021. godine prestaje da važi dozvola za snabdijevanje, prema Odluci Vlade Republike Srpske i Rješenju Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o izmjenama dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH.

euro

 – Od navedenog datuma, snabdijevanje električnom energijom za sve kupce obavljaće “Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje. Iz tog razloga, ovim putem vas pozivamo da u najkraćem mogućem roku izmirite račune za utrošenu električnu energiju za mart 2021. godine, kao i sva zaostala dugovanja za električnu energiju i zateznu kamatu do martovskog računa. Uplate do konačnog izmirenja duga molimo da izvršite na iste brojeve žiro-računa ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina koje ste koristili do sada, kako bismo izbjegli pokretanje postupka pred nadležnim sudom za naplatu potraživanja – stoji u saopštenju.

 – Кupce koji i nakon izmirivanja obaveza za potrošnju u mjesecu martu ostaju u preplati pozivamo da nam u najkraćem roku dostave podatke o računu na koji će preostala sredstva biti doznačena. Plaćanje računa električne energije, od aprila mjeseca 2021. godine, vršiće se na žiro račune Direkcije za javno snabdijevanje, koji će biti navedeni na računima za utrošenu električnu energiju. Uz srdačan pozdrav, zahvaljujemo Vam se na dosadašnjoj dugogodišnjoj saradnji – stoji na kraju saopštenja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina.

Vaš Shooter!

(Elektro-Bijeljina)