Sastanak načelnika Šekovića i Osmaka: Potrebna veća pomoć izrazito nerazvijenim opštinama

OSMACI ŠEKOVIĆI

Sastanak načelnika Šekovića i Osmaka: Potrebna veća pomoć izrazito nerazvijenim opštinama

 

Načelnik opštine Šekovići Miladin Lazić posjetio je opštinu Osmake i zajedno sa načelnikom opštine Osmaci Radanom Sarićem obišao izvođače  radova na nasipanju i uređenju puta Sajtovići-Raševo.

Ovom prilikom Miladin Lazić je iskazao zahvalnost i zadovoljstvo na inicijativi načelnika opštine Osmaci Radana Sarića na uređenju ove trase puta i ponudio pomoć i učešće opštine Šekovići na ovom projektu, a sve sa ciljem bolje frekvencije građana između ove dvije opštine.

Vaš Shooter!

Takođe, načelnici su u razgovoru konstatovali da je neophodna veća podrška od vladinih institucija lokalnim zajednicama koje imaju status izrazito nerazvijenih opština. Dogovoreno je da će ove dvije opštine biti inicijatori pokretanja održavanja konferencije na kojoj će učestvovati predstavnici svih izrazito nerazvijenih opština, a sa ciljem bržeg razvoja tih opština.

(Izvor: osmaci.org)