Milići: Jednokratna pomoć po 200 KM za korisnike lične invalidnine

MILIĆI

Milići: Jednokratna pomoć po 200 KM za korisnike lične invalidnine

Svjetska banka je, u cilju adekvatnog odgovora na posljedice pandemije virusa korona i zaštite porodica i pojedinaca koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, obezbijedila novčana sredstva za korisnike socijalne pomoći.

Počele su isplate jednokratnog iznosa od 200 KM, za korisnike lične invalidnine, sa liste za oktobar 2020. godine, za 71 korisnika ovog prava, u opštini Milići.

U narednom periodu realizovaće se i isplata novčanih sredstava za korisnike novčane pomoći, kao i za korisnike jednokratne novčane pomoći. Svjetska banka vršiće isplatu stopostotnog iznosa, u trajanju od šest mjeseci, za korisnike novčane pomoći, pored postojećeg iznosa novčane pomoći, koji se isplaćuje iz budžeta lokalne samouprave i budžeta Republike Srpske, za 40 korisnika ovog prava, sa liste za oktobar 2020.godine.

Za korisnike koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć, u periodu od marta do oktobra 2020.godine, Svjetska banka će izvršiti isplatu od 200 KM u jednokratnom iznosu, za 30 korisnika ovog prava. Isplata navedenih sredstava korisnicima, vršiće se direktno iz Svjetske banke, na tekući račun korisnika, ili putem pošte.

(Izvor: opstinamilici.org)