Srebrenica: Predavanje o pravima potrošača

SREBRENICA

Srebrenica: Predavanje o pravima potrošača

 

Udruženja žena „Priroda“ iz Bratunca priređuje seriju informativno-edukativna radionica na temu prava potrošača Bratunca, Srebrenice, Vlasenice.

U Srebrenici je održana prva radionica, od planiranih tri, u ovim opštinama u okviru projekta „Prava potrošača“ koji ovo udruženje realizuje sa Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske.

 – Cilj je da građane informišemo i upoznamo sa pravima i obavezama potrošača i shodno tome smo informisali potrošače i trgovce o zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu prava potrošača i promovisali Zakon o zaštiti potrošača – kaže Željana Pjevalica, izvršna direktorica Udruženja žena „Priroda“.

Ona kaže da ljudi na ovim terenima nisu dovoljno upoznati sa Zakonom o zaštiti potrošača ali i samim obavezama i da jako često postoje određeni usmeni prigovori i da je važno da ljudi znaju svoja prava.

U okviru projekta, dizajniran je i odšampan info letak, koji će se distribuisati na radionicama i uličnim kampanjama, a sve u cilju promocije prava potrošača u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Nakon održanih radionica, biće pripremljene tri radio emisije na temu prava potrošača koje će se emitovati na lokalnim radio stanicama.

(Izvor: esrebrenica.ba)