Sjednica Skupštine opštine Vlasenica 11. februara – na dnevnom redu 35 tačaka

VLASENICA

Sjednica Skupštine opštine Vlasenica 11. februara – na dnevnom redu 35 tačaka

 

U četvrtak, 11. februara 2021. godine, u velikom amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta u Vlasenici, biće održana 1. redovna sjednica Skupštine opštine Vlasenica sa početkom u 10.00 časova.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Vaš Shooter!

Razmatranje i usvajanje Izvoda zapisnika sa Кonstitutivne sjednice Skupštine opštine Vlasenica, održane dana 29.12.2020. godine;
Razmatranje i usvajanje Izvoda zapisnika sa posebne sjednice Skupštine opštine Vlasenica, održane dana 29.12.2020. godine;
Odbornička pitanja i odgovori;
Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Vlasenica za 2021. godinu;
Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu;
Razmatranje Plana poslovanja JКP „Vlasenica“ d.o.o. Vlasenica za 2021. godinu;


Razmatranje Plana poslovanja JКP „ Vlasenica“ d.o.o. Vlasenica za period 2021-2023. godina;
Razmatranje Izvještaja o radu Skupštine opštine Vlasenica za 2020. godinu;
Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske Sjedište zamjenika Vlasenica za period od 01.01. do 31.12.2020. godine;
Razmatranje Izvještaja o radu zastupnika opštine Vlasenica pred sudovima za period od 01.01. do 31.12.2020. godine;
Razmatranje Izvještaja o radu Policijske stanice Vlasenica za 2020. godinu;

Razmatranje Informacije o materijalnom položaju i zdravstvenoj zaštiti penzionera na području opštine Vlasenica za 2020. godinu;
Razmatranje Informacije o radu inspekcijskih organa Opštinske uprave opštine Vlasenica za 2020. godinu;
Razmatranje Informacije o radu komunalne policije na području opštine Vlasenica za 2020. godinu;
Razmatranje Informacije o stanju boračko–invalidske zaštite na području opštine Vlasenica za 2020. godinu;
Prijedlog Odluke o kupovini imovine stečajnog dužnika КP „Čistoća“ a.d. – u stečaju Vlasenica;


Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste stručnjaka za sastav konkursnih komisija;
Prijedlog Odluke o uspostavljanju „Odborničkog sata“;
Prijedlog Odluke o imenovanju odbornika za sprovođenje „Odborničkog sata“;
Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne, konačne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području opštine Vlasenica u 2020. godini;
Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2021. godinu;


Prijedlog Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu;
Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana Skupštine opštine Vlasenica;
Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za jednakost i ravnopravnost polova Skupštine opštine Vlasenica;
Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za mjesne zajednice i saradnju s opštinama i gradovima Skupštine opštine Vlasenica;
Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za društveni nadzor Skupštine opštine Vlasenica;


Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa Skupštine opštine Vlasenica;
Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za odnose sa vjerskim zajednicama Skupštine opštine Vlasenica;
Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za boračka pitanja Skupštine opštine Vlasenica;
Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za pitanja mladih Skupštine opštine Vlasenica;

Vaš Shooter!


Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za poslove iz stambene oblasti Skupštine opštine Vlasenica;
Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za sport i kulturu Skupštine opštine Vlasenica;

Prijedlog Odluke o imenovanju Кomisije za planiranje i upravljanje lokalnim razvojem Skupštine opštine Vlasenica;
Prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog odbora Skupštine opštine Vlasenica;
Tekuća pitanja.

(Izvor: opstinavlasenica.org)