Јавни позив ЕУ – бесповратна средства за пољопривреднике

Јавни позив ЕУ – бесповратна средства за пољопривреднике

 

Европска унија објавила је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредницима у циљу подршке руралном развоју БиХ. Пријаве се подносе искључиво посредством јединице локалне самоуправе, а крајњи рок је 21. новембар 2022. године до 17:00 часова.

Циљ Јавног позива је повећање прихода становништва из руралних подручја кроз диверзификацију прихода из економских и социјалних активности на фарми или изван ње, очување постојећих и стварање нових радних мјеста, унапређење постојећих и развој нових услуга, те допринос одрживом развоју кроз увођење и промоцију добре праксе везано за сигурност хране, очување животне средине и заштите радника, као и другог становништва од посљедица ЦОВИД – 19 и других негативних утицаја на јавно здравље.

Јавни позив се састоји из два ЛОТ-а, на први се могу пријавити пољопривредна газдинства (физичка лица), регистровани привредни субјекти (самостални предузетници, задруге и предузећа) а на ЛОТ 2 могу се пријавити удружења, приватне установе или приватна предузећа.

Укупан буџет је 6.500.000 КМ. Све додатне информације можете наћи овдје.

Кесо градња ДОО Зворник

(Извор: Град Зворник)