Дужници не враћају зајмове ИРБ-у које је одобрила Влада РС

Дужници не враћају зајмове ИРБ-у које је одобрила Влада РС

 

 Већи број правних лица којима је, на основу одлука Владе Републике Српске, Фонд за развој и запошљавање РС одобравао директне зајмове касни са враћањем кредита, док поједини корисници своје обавезе уопште не измирују. Фонд је отписао чак 106,3 милиона КМ кредита, пише Капитал.

Због лоших пласмана губитак до висине капитала Фонда за развој и запошљавање РС, којим управља Инвестиционо-развојна банка (ИРБ), износи 85,7 милиона КМ, док је у прошлој години имао добит од 3,8 милиона КМ.

У ревизорском извјештају Фонда за 2020. годину, којем је Главна службе за ревизију јавног сектора РС дала позитивно мишљење, наведено је да је губитак до висине капитала настао као резултат пословних активности Фонда у претходном периоду.

„Ревизијом наплате потраживања за главницу и камату зајмова правним лицима које одреди Влада РС (пласмани из средстава Европске инвестиционе банке и пласмани здравственим установама) утврђено је да већи број корисника зајмова своје доспјеле обавезе не уплаћује најкасније у року до пет дана од дана доспјећа ануитета на наплату, као и да поједини корисници своје обавезе не плаћају“, наведено је у извјештају.

Додаје се и да је, у циљу заштите средстава, Фонд у ранијем периоду предузимао мјере принудне наплате над покретном и непокретном имовином дужника, покретао судске спорове ради наплате потраживања, закључивао уговоре о репрограму потраживања, као и пријављивао потраживања и вршио наплату дуга од дужника из стечајне масе, у случају отвореног стечајног поступка над дужником.

 

Фонд гарантовао за обавезе МУП-а и Уставног суда

У извјештају ревизије наведено је и да је Фонд у јуну 2020. године издао гаранцију за добро извршење посла којом је гарантовао за обавезе Министраства унутрашњих послова РС од 924.768 КМ према једном предузећу.

Фонд гарантовао и за обавезе Уставног суда РС према у износу од 566.168 КМ, док је крајем 2020. године издао још једну гаранцију за обавезе МУП-а од 121.610 КМ.

„Дугорочни кредити у земљи исказани су у бруто износу од 291,5 милиона КМ, исправке вриједности у износу од 106,3 милиона и нето вриједности у износу од 185,1 милион КМ. Односе се на пласмане дате посредством финансијских институција и директне пласмане одобрене из средстава Фонда, Европске инвестиционе банке и Свјетске банке“, пише у извјештају.

Ревизија је утврдила да Фонд има проблема и у наплати потраживања по купљеним обвезницама.

Схоотер Зворник
‼️ ФИНАЛНО СНИЖЕЊЕ ‼️
➡️ Све је СНИЖЕНО -30% и 50%

„Утврђено је да има одређених кашњења у роковима њихове наплате за три предузећа за која је Фонд одобрио репрограм наплате и која су у значајном износу исправљена. Наплата по основу купљених обвезница Републике Српске, јединица локалне самоуправе и банака се у 2020. години одвијала према плану отплате без материјално значајног кашњења“, додаје се у извјештају.

Иначе, Фонд за развој и запошљавање РС није био предмет контроле Главне службе за ревизију јавног сектора РС пуних осам година.

(Извор: Капитал)

Оставите одговор

Copyright © 2018-2022 Infobirač. Sva prava zadržana.