Bratunac: Javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invalidetitom

BRATUNAC REGIJA BIRAČ

Bratunac: Javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invalidetitom

 

Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji s JU Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, organizuje javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Javne prezentacije na području istočnog dijela Republike Srpske će se održati u sljedećim terminima:

Vaš Shooter!

Bijeljina, hotel Drina, 22.11.2021. u 10.30 h

Bratunac, salon Bella Vita, 23.11.2021. u 11.00 h

Višegrad, hotel Višegrad, 24.11.2021. u 10.30 h

Istočno Sarajevo, JU Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo, 25.11.2021. u 11.00 h

Trebinje, Hotel Nar, 26.11.2021. u 10.30 h.

Zvornik – Moja apoteka!

Javne prezentacije su do sada održane širom Bosne i Hercegovine: Prijedor, Banja Luka, Gradiška, Derventa, Zenica, Sarajevo, Orašje, Mostar, Široki Brijeg, Livno, Goražde, Tuzla, Bihać i Travnik.

Zahvaljujući djelovanju Fondova u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj evidentan je povećan broj zaposlenih osoba  s invaliditetom u odnosu na prethodne godine. Međutim i dalje su prisutne brojne prepreke među kojima se ističu nedovoljna informiranost i strah poslodavaca, predrasude u društvu, pasivnost i nedovoljno razvijene kompetencije osoba s invaliditetom, nedovoljni financijski podsticaji, te slaba primjena postojećih zakona. Caritas BiH aktivno radi na unapređenju situacije po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom.

(infobirac.net)