Institucije na nivou BiH analizirale naplativost kazni: Zastara uzela milione

ZVORNIK

Institucije na nivou BiH analizirale naplativost kazni: Zastara uzela milione

 

Veliki broj izrečenih kazni na graničnim prelazima, na adresama carinskih ispostava i od strane inspektora na nivou BiH mogao bi da ostane mrtvi broj na papiru jer će ti milioni teško naći put do budžeta, piše Glas Srpske.

Izvještaj o nenaplaćenim novčanim kaznama koje imaju rok naplate tri godine, počevši od dana unosa kazne u elektronsku evidenciju podataka u 2018. i 2019. godini, pripremilo je Ministarstvo pravde BiH, a na osnovu podataka Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

# Autobuska linija Zvornik-Ljubljana #
Polasci iz Zvornika u 8:00 h utorak, četvrtak i nedelja, a iz Ljubljane u 13:30 h ponedjeljak, srijeda i petak.

Pojedine institucije na zajedničkom nivou ukazale su da im se evidencije malo razlikuju, a u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH su pojasnili da je najveći broj prekršajnih naloga izdat zbog nepodnošenja poreske prijave, te da nisu uspjeli ni da sprovedu prinudnu naplatu zbog nekoliko razloga, a to su smrt fizičkih lica, prestanak obavljanja registrovane djelatnosti i brisanje iz sudskog registra nakon likvidacije i stečaja. Problem sa naplatom imaju nadležni u Graničnoj policiji, Ministarstvu komunikacija i transporta, a u grupi institucija koje su izricale kazne je i Služba za poslove sa strancima.

Bazeni Bridge!

U informaciji koju je na posljednjoj sjednici usvojio Savjet ministara, a koju je potpisao ministar pravde Josip Grubeša, istaknuto je da je cilj svega da bude izbjegnuto nastupanje zastare i brisanja nenaplaćenih novčanih kazni.

Podaci koji su pristigli u taj resor pokazuju da je ukupan broj izrečenih, a nenaplaćenih kazni u 2018. godini “stao” na 3.329, a nenaplaćeni dug je premašio dva miliona. Analiza je pokazala još lošije izglede po budžet i sistem odgovornosti u 2019. jer je evidentirano 4.327 kazni vrijednih više od 2,8 miliona.

U Ministarstvu pravde, kako su istakli, putem ovih analiza sprečavanju nastupanje zastare i brisanja, jer je nesporno da će one biti brisane iz Registra novčanih kazni nakon isteka određenog roka od dana kada su prekršajni nalozi postali konačni. Evidentno je da za evidentirane, a nenaplaćene kazne iz prve polovine 2018. protiču već tri petine roka, a biće brisane iz Registra novčanih kazni istekom 2021. ili tokom 2022. godine, dok za one iz prve polovine 2019. godine protiče već polovina roka zastare.

Vaš Shooter!

(Izvor: glassrpske.com)