Savjet EU usvojio preporuku: Otvaraju se granice za vakcinisane i olakšava ulazak građana trećih zemalja

SVIJET

Savjet EU usvojio preporuku: Otvaraju se granice za vakcinisane i olakšava ulazak građana trećih zemalja

 

Savjet EU je danas usvojio preporuku o izmjenama i dopunama o privremenom ograničenju neesencijalnih putovanja u EU.

Ovaj amandman odgovara na tekuće kampanje vakcinacije uvođenjem određenih olakšica za vakcinisane osobe i ublažavanjem kriterijuma za ukidanje ograničenja za treće zemlje. Istovremeno, uzima u obzir moguće rizike koje predstavljaju nove varijante postavljanjem mehanizma za hitne kočnice da bi se brzo reagovalo na pojavu varijante od interesa ili zabrinutosti u trećoj zemlji.

Vaš Shooter!

Da bi se ukinula ograničenja za neesencijalnna putovanja za određenu treću zemlju, prema novim pravilima, broj slučajeva Covid-19 na 100.000 stanovnika tokom posljednjih 14 dana povećan je sa 25 na 75.

Napredak u vakcinaciji stanovništva protiv virusa takođe treba uzeti u obzir. U isto vrijeme, da bi se odgovorilo na rizik koji predstavljaju nove varijante, sada bi trebalo razmotriti otkrivanje varijanti od interesa zajedno sa varijantama koje izazivaju zabrinutost, navodi se na sajtu Savjeta Evropske unije.

Ostali postojeći kriterijumi se i dalje primenjuju, uključujući stabilan ili opadajući trend novih slučajeva, broj izvršenih testova, stopu pozitivnosti od 4% među svim sprovedenim testovima, ukupan odgovor na Covid-19 u zemlji i pouzdanost dostupnih informacija.

Ako države članice prihvate dokaz o vakcinaciji kako bi ukinule ograničenja putovanja, poput testiranja ili karantina, u principu bi trebalo da ukinu ograničenja za neesencijalna putovanja za putnike iz trećih zemalja koji su primili poslednju preporučenu dozu vakcine koju je odobrila EMA najmanje 14 dana prije dolazak u neku državu članicu.

Države članice bi takođe mogle da ukinu ograničenje za neesencijalna putovanja onima koji su primili neku od vakcina koje je odobrila SZO za hitnu upotrebu, najmanje 14 dana prije ulaska u tu državu članicu.

Primjena ove preporuke zavisiće od zemalja pojedinačno.