Izmijenjen Pravilnik o polaganju lovačkih ispita u Srpskoj

REGION

Izmijenjen Pravilnik o polaganju lovačkih ispita u Srpskoj

 

Ministar poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o programu, načinu i uslovima polaganja lovačkog ispita, te je isti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 32/21. Osnovne izmjene i dopune se odnose na način podnošenja prijava za polaganje ispita za kandidate, gdje od sada uz propisanu prijavu nije potrebno dostavljati uvjerenje o stečenom obrazovanju, prenosi portal lovcirs.com.

Takođe, ovim pravilnikom je propisana obaveza Lovačkom savezu Republike Srpske da u cilju revizije evidencije lovaca do kraja 2021. godine organizuje vanredne lovačke ispite za dugogodišnje članove lovačkog udruženja koji ne posjeduju uvjerenje o položenom lovačkom ispitu održanom do 1991. godine, a koji nisu u mogućnosti lovačkom udruženju u kojem su član dostaviti bilo koji dokaz da su položili lovački ispit ili da su bili članovi lovačkog udruženja do 01.01.1991. godine, kao i za lica koja su primljena u lovačko udruženje u periodu od 01.01.1991. do 31.12.1994. godine, a koja nisu dostavila u lovačko udruženje u kojem su član validno uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

Vaš Shooter!

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o programu, načinu i uslovima polaganja lovačkog ispita, stečeni su i formalni uslovi za održavanje lovačkih ispita za koje će raspored održavanja uskoro biti objavljen sa sajtu Lovačkog saveza.

Navedeni pravilnik možete pogledati na sajtu Lovačkog saveza, u kategoriji Dokumenti – Zakonski i podzakonski akti.

(Izvor: lovcirs.com)