Prekinuta prva redovna sjednica SO Bratunac – još nije usvojen budžet

BRATUNAC

Prekinuta prva redovna sjednica SO Bratunac – još nije usvojen budžet

 

Nakon predloženog dnevnog reda i rasprave koja je trajala oko dva časa, predsjednik Skupštine opštine Bratunac Radislav Jovanović prekinuo je juče nastavak prve redovne sjednice saopštivši odbornicima da će biti obaviješteni kada će biti ponovo nastavljena sjednica. On je novinarima izjavio da je tokom rasprave više puta ukazivao da se moraju poštovati Statut opštine i Poslovnik o radu Skupštine opštine.

 – Tokom sjednice došlo je do vrijeđanja i izgovaranja vulgarnih riječi, što je onemogućavalo normalan rad skupštine. U skladu sa članom 118. Statuta opštine, a zbog nekorektnog ponašanja pojedinih odbornika, prekinuo sam sjednicu, a o daljem nastavku rada odbornici će biti obaviješteni – rekao je Jovanović.

Načelnik opštine Srđan Rankić istakao je da je očekivao veću odgovornost odbornika i da smatra da je trebalo obezbijediti uslove da se nastavi redovna sjednica.

 – U dnevnom redu predviđena je veoma važna tačka, odnosno usvajanje budžeta opštine za ovu godinu. Upoznao sam odbornike da je opština Bratunac od 1. aprila u blokadi zbog neusvajanja ovog važnog akta, koji je potreban za funkcionisanje lokalne zajednice – izjavio je Rankić nakon prekida sjednice ocijenivši da su problemi u radu današnje sjednice Skupštine opštine nastali zbog nedostatka komunikacije među odbornicima.

Vaš Shooter!

Obzirom da je prva redovna sjednica SO-e Bratunac prekinuta, zbog nemogućnosti usaglašavanja dnevnog reda, i da na sjednici nisu donijete odluke koje su od interesa za nesmetano funkcionisanje opštinske uprave Bratunac i svih budžetskih korisnika, u skladu sa članom 78. Stav (2) Poslovnika o radu Skupštine opštine Bratunac načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić uputio je zahtjev predsjedniku SO-e da dana 6.4.2021. godine sazove tematsku sjednicu Skupštine opštine Bratunac, radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima od posebnog interesa za ovu lokalnu zajednicu.

Za tematsku sjednicu predložen je sljedeći dnevni red: Prijedlog odluke o usvajanju budžeta opštine Bratunac za 2021. godinu, Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Bratunac za 2021. godinu, Plan rada načelnika opštine Bratunac te Plan kapitalnih investicija opštine Bratunac za 2021. godinu.

(Izvor: opstinabratunac.org)