Saradanja „Karitasa“ i opštine Bratunac u podizanju plastenika i uzgoja jagode

BRATUNAC

Saradanja „Karitasa“ i opštine Bratunac u podizanju plastenika i uzgoja jagode

 

Načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić i predstavnici švajcarske organizacije „Karitas“, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji koji se odnosi na sufinansiranje plasteničke proizvodnje povrća i uzgoja jagode na otvorenom polju.

Cilj ovog projekta je samozapošljavanje korisnika, osiguranje dodatnih prihoda za njihove porodice, kao i promocija poljoprivrede.

Opština Bratunac je nosilac projektne aktivnosti i obezbjeđuje 40% od planiranih sredstava, „Karitas“ 40% , te korisnik 20% od ukupne vrijednosti planirane investicije.

U narednom periodu opština Bratunac će objaviti javni poziv na koji će se moći prijaviti svi zainteresovani,s tim da će 20 korisnika biti podržano.

Ukupna vrijednost projekta  iznosi 58.000 КM.

(Izvor: opstinabratunac.org)