Grad Zvornik se kreditno zadužuje za infrastrukturne projekte u vrijednosti od 7 miliona maraka

ZVORNIK

Grad Zvornik se kreditno zadužuje za infrastrukturne projekte u vrijednosti od 7 miliona maraka

 

Gradska skupština je danas sa 27 glasova za i 3 protiv usvojila odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 7 miliona maraka za realizaciju predviđenih infrastrukturnih projekata. 

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović istakao je da će novac biti utrošen za izgradnju nove zgrade Gradske uprave, za kupovinu prostorija Centra za socijalni rad, Centra za djecu sa smetnjama u razvoju, video nadzor i javnu rasvjetu, vodovod Lokanj-Pilica, prečistač u Tabancima, kanalizacioni sistem u Branjevu ta rekonstrukciju putne infrastrukture u mjesnim zajednicama.

 – To su projekti koji su predviđeni budžetom za ovu godinu. Trenutni nivo zaduženost nam dozvoljava da se možemo kreditno zadužiti za nove projekte, a dosadašnja praksa vraćanja kredita je pokazla da sve trošimo transparentno i za predviđene projekte. Neko će možda imati primjedbe da se sada zadužujemo za izgradnju zgrade Gradske uprave, ali njeno stanje je takvo, prema proračunu naših inženjera, da je značajno jeftinije graditi novi nego sanirati postojeći objekat, a dio koji je pod zaštitom će biti saniran u narednih nekoliko godina – rekao je Stevanović i dodao da su daleko od zakonskog praga zaduženosti te odbacio kritike opozicije na ovu temu. 

Tehnički pregled – vaš „Euro petrol oil“!

Protiv kreditnog zaduženja glasala su tri odbornika US, a odbornik ove partije Nenad Prodanović je mišljenja da grad već prezadužen.

Odbornik SDS-a Bojan Lukić je podržao kreditno zaduženje za infrastrukturne projekte, ali je zatražio da se u prioritete uvrsti i mjesna zajednica Ulice, gdje mještani imaju problem sa kanalizacionom mrežom.

 – Podržavamo inicijativu boračke organizacije i Gradske uprave da se dodijele još neke lokacije na Ulicama za rješavanje stambenog pitanja ove populacije, ali im treba obezbijediti uslove, konkretno priključke na kanalizacionu mrežu. Trenutno skoro jedna trećina objekata na Ulicama nema mogućnost da se priključi na kanalizacionu mrežu jer nije izgrađena te se zato i zalažemo da Gradske uprava krene u realizaciju ovog projekta – rekao je Lukić. 

Tehnički pregled – vaš Euro petrol oil!

(infobirac.net)