Služba Civilne zaštite u pripravnosti – građani i privredni subjekti uz rijeku Drinu upozoreni da preduzmu mjere zaštite materijalnih dobara

ZVORNIK

Služba Civilne zaštite u pripravnosti – građani i privredni subjekti uz rijeku Drinu upozoreni da preduzmu mjere zaštite materijalnih dobara

 

Protok na Hidroelektrani Mali Zvornik u 08:30 časova je 1.440 kubika u sekundi, ali je dotok znatno veći, jer je Hidroelektarana u Bajinoj Bašti u jutarnjim satima ispuštala 1.800 kubika, obavještavaju iz Službe civilne zaštite grada Zvornika.

Očekuje se da ovaj talas stigne između 13:00 i 14:00 časova, s tim da će HE Mali Zvornik već od 12:00 časova povećati protok, ali se u toku dana i večeri ne očekuje da će on biti veći od 1.800 kubika.

Vaš BP Diskont!

Na HE Bajina Bašta već od 08.30 časova propušta se 1.600 kubika u sekundi.

Služba civilne zaštite grada Zvornika je u pripravnosti i obavještava privredne subjekte i stanovništvo u potencijalno ugroženom području uz rijeku Drinu da preduzmu mjere i radnje u cilju zaštite materijalnih dobara.

Rijeke Sapna, Hoča, Lokanjska, Jasenička, Кozlučka, Jošanička, Кamenička i druge na području grada su u svojim koritima, a popunjenost je ispod 40 posto što doprinosi povoljnijem stanju na terenu po pitanju ugroženosti od poplava.

(infobirac.net)