Milići: Usvojen budžet i plan investicija za 2021. godinu

MILIĆI

Milići: Usvojen budžet i plan investicija za 2021. godinu

 

Na prvoj posebnoj sjednici SO Milići usvojen je rebalans budžeta za 2020. i budžet za 2021. godinu. Odbornici su, takođe, usvojili i plan investicija za narednu godinu.

Načelnik opštine Milići Marko Savić kaže da budžet za sljedeću godinu iznosi 5.670.000 KM dok je investicioni plan oko 9 miliona.

 – Mi smo naravno predvidjeli određeno smanjenje prihoda imajući u vidu situaciju sa korona virusom, tako da smo u smanjenom obimu planirali prihode od indirektnih poreza. Planiramo da u nekom narednom periodu, posebno kad formiramo opštinska odjeljenja, radimo na povećanju prihoda – kaže Savić.

Vaš BP Diskont!

Kada je u pitanju plan investicija za 2021. on je u skladu sa srednjoročnim planom ulaganja – napominje Savić.

 – SO Milići je usvojila 2019. godine strateški plan razvoja za naredne četiri godine. Projekti koji su u planu, predviđeni su da se rade u 2021. kao i oni projekti koji nisu realizovani u 2020. godini – kaže Savić.

Odbornik SDS Bojan Vuković nije podržao prijedlog budžeta za 2021. godinu kao ni plan investicija.

 – SDS nije podržao ove dokumente jer smatramo da prihodi nisu planirani dobro i da su planirani u većem iznosu od realnog. Imaćemo sigurno manji prihod za 500.000 ili 600.000 KM. Druga stvar se odnosni na vodu Vivia, tj. realnu naplatu koncesije. Imamo mali priliv sredstava po osnovu poreza na nepokretnosti itd. – kaže Vuković.

Na posebnoj sjednici SO Milići usvojen je program zajedničke komunalne potrošnje, plan održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima kao i program zimskog održavanja puteva na području opštine.

Odbornici su usvojili i prijedlog odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za 2021. godinu kao i programe utroška sredstava od naknade za šume i za eksploataciju mineralnih sirovina te program korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2021. godinu.

Na sjednici je razriješen v.d. JU Sportski centar Milići Predrag Sušić, a za v.d. imenovana je Mirjana Todorović, opštinski službenik.

(Izvor: magic.ba)