Одржавање стабилности и конкурентности компаније „Алумина“ у интересу и Републике Српске

Одржавање стабилности и конкурентности компаније „Алумина“ у интересу и Републике Српске

 

Успјешно пословање компаније „Алумина“ из Зворника има пресудан значај за функционисање регије Бирач и Републике Српске, за заштиту интереса радника, њихових плата и стандарда, те заштиту добављача, комитената и других субјеката, каже директор Сектора за економику и финансије у овој компанији Владимир Крстић.

У интервјуу за јутјуб канал „Алумина инфо“, Крстић је  истакао да је одржавање стабилности компаније „Алумина“ нарочито у интересу Републике Српске која има пресудан утицај у заштити државног капитала и нагласио да се стабилност компаније пресудно односи и на пословање кроз испуњавање свих стандарда, услова, критерија, рокова, намиривања свих обавеза, као и кроз инвестиције којима се успјешно шири на нова тржишта.

Он је додао да се успјешним пословањем учвршћује позиције компаније, повећава њена тржишна  вриједност, односно вриједност самог биланса успјеха и коначно заштита интереса повјерилаца Фабрике глинице „Бирач“ у стечају, који су титулари одређених потраживања и који очекују у одређеном моменту њихово намирење.

Очекујући очување реномеа фабрике на свим пољима и капитализовање тог реномеа, Крстић је рекао да ће актуелна криза у свијету неминовно довести до тога да ће тржишни процеси у овој области смањити број конкурената компаније у свим параметрима.

„Тиме је ова криза једна од шанси за фабрику да се додатно позиционира на свим тржиштима на којима је присутна, да оснажи своју позицију и да добије још нека нова тржишта, поготово у географском дијелу Европе на којем је мање присутна, што је краткорочни план фабрике“, рекао је Крстић.

Говорећи о пословању у наредном периоду, Крстић је рекао да се очекује позитивно пословање упркос свим искушењима које фабрика тренутно има, додавши да се не очекују промјене, осим цијена улазних сировина, чији би тренд повећавања  актуелизовала ризик од урушавања самог система добијања  периодичног биланса успјеха. 

„И поред тога што цијене импута и даље нису стабилне, очекује се да ће завршетак ове пословне године, вјероватно, бити на нивоу прошле у смислу континуитета саме добити у билансу успјеха, као и позитиван пословни резултат“, оцијенио је Крстић.

Он је нагласио да је даљи тренд намиривања свих обавеза које компанија генерише у свом редовном пословању, уз несметан ток инвестиција,  дефинисан планом инвестиција на почетку године, уз мало кашњење, али уз одржавање тренда свих инвестиција и њихове реализације у новчаном току који је планиран. 

Према његовим ријечима, компанија очекује могућност планирања 2023. године на нивоу који  је боље дефинисан него 2022. године, тачније друге половине ове године, као и могућност остваривања свих процесних планова које је фабрика направила и у одржавању инвестиција и у односу према свим комитентима. 

Истичући да су реализоване инвестиције снажан допринос стабилности компаније, Крстић је рекао да су инвестиције првенствено биле базиране у производњу нових производа и њихово оперативно пуштање у рад, односно у процес производње и продаје што је било неопходно да би фабрика дошла у стабилну позицију. 

„Берзански производи који су били карактеристика фабрике у ранијем периоду су за себе имали велику извјесност у промјени трендова циклуса и сезона за неповољно кретање цијене коштања, односно стварање биланса успјеха и саме реализације берзанских производа гдје су марже по природи ствари мале и гдје је могућност уласка у негативно мјесечно пословање  или  у негативни мјесечни биланс успјеха била и више него извјесна“, рекао је Крстић.

Крстић је истакао да су инвестиције довеле до промјене готових призвода са већом маржом, а  који нису комодити производи, односно нису базични производи, довели до тога да „Алумина“ има стабилност, извјесност, предвидивост свог биланса успјеха на мјесечном, кварталном и годишњем нивоу и да има могућности инвестирања у даљи развој са циљем одржавања своје кључне позиције ширења утицаја и реномеа код својих комитената, првенствено код стратешких партнера.

„Планирене инвестиције биле су нужне са аспекта средњорочне и дугорочне одрживости саме фабрике и њеног пословања које у датим околностима имамо, тако да би без инвестиција фабрика била врло вјероватно у ситуацији да нема ни ликвидност а ни солвентност, што се у  ранијем периоду дешавало врло често“, рекао је Крстић.

Говорећи о пословању компаније „Алумина“, Крстић је рекао да је 2022. атипична пословна година у којој је план производње, као и остали параметри који су дефинисани у првој половини године, готово у потпуности остварени са изузетком „скакања“ цијена лужине и земног гаса.

Он је појаснио да има ситуацију да промјена цијена импута, која је материјална у плановима фабрике, мора да резултира промјеном цијена неких готових производа, што значи нова  преговарања са већином купаца, гдје, обзиром на објективне околности, постоје одређена разумијевања код комитената, али се наилази и на одређени притисак на позицију цијена које  „Алумина“ остварује.

 „Биланси за првих шест мјесеци ове године су такви да ‘Алумина’ послује позитивно, да и даље има тренд измиривања свих обавеза у року доспијећа, те да банке, добављачи и сви комитенти немају ситуацију да постоји било какво кашњење“, рекао је Крстић.

Крстић је нагласио да друга половина године носи одређену неизвјесност у смислу да „Алумина“ не може за цијелих шест мјесеци дефинисати цијену основних сировина које материјално утичу на цијену коштања фабричких производа, тако да се због тога, у суштини,  биланси праве мјесец за мјесец, док планирање за крај године у овом тренутку није релано.

„Ипак, пролазно  вријеме на 31. август, иако немамо обрачун производње урађен, већ се знају основни обриси резултата, тако да ‘Алумина’ упркос свим околностима које има и објективно и глобално послује на мјесечном билансу успјеха и даље позитивно“, појаснио је Крстић.

Говорећи о пословним односима „Алумине“ са стратешким партнерима у овој години, Крстић је рекао да је одржана сталност и стабилност компаније међусобним разумијевањем и размјеном свих законом предвиђених информација, с циљем јасне слике увида у основне параметре пословања стратешких партнера.

„Ти параметри су неопходни како би дошли у ситуацију да немамо проблем уколико морамо да идемо на повећање цијена наших готових производа са циљем амортизације поскупљења сировина као основних импута у самој фабрици“, истакао је Крстић.

Он је оцијенио да је тренутно пословање „Алумининих“ комитената такво да су они у ситуацији да своје улазне цијене прилагоде промјенама на тржишту, тако да се уз велики напор   фабричког Одјељења маркетинга и продаје дошло у ситуацију да компанија нема негативне билансе.

Крстић је рекао да је, с друге стране, притисак добављача на плаћање у року доспијеће све интензивнији.

„Обавезе које смо раније могли да држимо у статусу 30, 60 или 90 дана су скоро неодрживе, јер је све мање добављача који могу да трпе одржавање цијене својих готових производа на тако дуги рок“, рекао је Крстић и додао:

„Цијене њихових импута расту скоро на седмичном нивоу и добављачи очекују од ‘Алумине’ да прати  тренд својих улазних импута са циљем да и  њихови биланси надређују проблеме и да њихови новчани токови буду одрживи на средњи временски период на колико сад сви планирају“, истакао је Крстић.

Зато би, додао је,  било каква нестабилност и повећан ризик за пословање „Алумине“ у било којој сфери да ли објективној или субјективној, економској, процесној или правној, довело до тога да наша преговарачка позиција буде комплекснија у односу на све наше комитенте, купце, добављаче, банке и цијело окружење које нас прати.

Говорећи о извршавању обавеза „Алимине“ према добављачима и држави, Крстић је рекао да је поштовање обавеза компаније према свима приоритет број један.

„Првенствено је, осим инвестиција, поштовање обавеза које проистичу из Уговора о раду, накнаде за рад, затим обавезе према држави кад су у питању порези, доприноси и остали порески облици, порез на добит, ПДВ-е, а након тога редовно измирење обавеза према добављачима, стратешким партнерима за које процијенимо да је јако битно да их пратимо са роком доспијећа, односно у дан, како би и њихово пословање било несметано“, нагласио је Крстић.

Истичући да постоје и добављачи који „Алумини“ омогућују одређене лимите у плаћању сходно укупној реализацији, Крстић је рекао да је њихов број и квалитативно и квнатитативно  мали и да се и даље смањује.

„За успјех и остваривање најбољих објективних могућих услова у пословању компаније ‘Алумина’ у текућем и будућем периоду неопходно је да ово привредно друштво измирује своје обавезе промптно, што и чини према свима“, нагласио је Крстић.

(Алумина Инфо)