Издавање докумената под упитником

Издавање докумената под упитником

 

Институције БиХ у протеклим годинама нису предузеле потребне активности којима би обезбиједиле ефикасну набавку личних докумената и њихову пуну функционалност, тако да грађани не могу да буду сигурни да неће доћи до застоја у издавању, пише Глас Српске.

Наведено је то, између осталог, у најновијој ревизији учинка под називом “Набавка и функционалност личних докумената”, коју је јуче објелоданила Канцеларија за ревизију институција на нивоу БиХ.

Ревизори су, након “чешљања” доступне документације, извукли закључак да грађанима у БиХ није обезбијеђена сигурност да неће доћи до застоја у издавању личних докумената, имајући у виду, како су додали, скори истек постојећег уговора, али и кашњење у спровођењу нове набавке.

– И даље је присутан ризик плаћања 28 милиона марака из буџета БиХ, јер Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА) БиХ није ријешила са добављачем питање завршетка постојећег уговора са аспекта уговорене обавезе куповине укупних количина. Иако су надлежни имали више од седам година да предузму активности с циљем отклањања могућих посљедица постојећег уговора, чини се да није постојао довољно јак интерес за то – пише у ревизорском извјештају.

ЗО-Жи, Зворник!

Из Канцеларије су указали и на чињеницу да су у свом извјештају из 2015. године упозорили на могуће посљедице динамике реализације уговорених количина те да ИДДЕЕА није постигла споразум са добављачем који ће обезбиједити отклањање ризика плаћања неиспоручених личних карти као и возачких дозвола за грађане истеком постојећег уговора.

– ИДДЕЕА нема план за завршетак уговора без могућих посљедица, нити је о том извијестила Министарство цивилних послова и Савјет министара – истакнуто је.

Подсјетили су да је Савјет министара, с циљем отклањања могућих штетних посљедица постојећег уговора, донио мјеру која је била усмјерена само на смањење цијене тих личних докумената, али не и на друге штетне одредбе уговора.

– Осим што је била неблаговремена у предузимању мјере, ИДДЕЕА није постигла споразум са добављачем о смањењу цијене, нити је извијестила Савјет министара о резултатима преговора. Савјет није анализирао ефекте унапређења личних докумената са аспекта безбједности, квалитета нити функционалности и цијене, а све с циљем евентуалне промјене стратешког опредјељења и припреме нове набавке – наведено је.

Ревизори су упозорили да ИДДЕЕА касни са покретањем новог поступка набавке личних докумената.

– Без обзира на сложеност поступка набавке и своје планове, ИДДЕЕА је тек почетком маја 2022. објавила отворени поступак, иако је постојећи уговор о набавци личних докумената истекао у јулу 2022. године – подвучено је у ревизорском извјештају.

ИДДЕЕА, како наводе, планирање набавке не заснива на документованим анализама економских, безбједносних, функционалних и других елемената, а Савјет министара и надлежно министарство нису успоставили наѕор над пословима који се односе на нове набавке личних докумената.

Ревизори су поново на адресе Савјета министара БиХ и ИДДЕЕА доставили низ препорука чијим би прихватањем, тврде, допринијели томе да грађани добију лична документа са свим карактеристикама и функционалностима за цијену коју су платили, као и да се обезбиједи стабилност и безбједност у издавању личних докумената.

Самоуслужна аутопраоница Корунд – Милићи!

Дигитализација

Иако је од увођења електронске личне карте прошло скоро десет година, у извјештају је наглашено да грађанима БиХ није олакшан приступ услугама јавног сектора кроз дигитално представљање и потписивање.

– Непостојање анализа за набавку и начин избора технолошког рјешења не пружају увјерење да је ИДДЕЕА изабрала најповољније рјешење за грађане и буџет БиХ – категорични су ревизори.

(Извор: Глас Српске)