Izabrano novo ruкovodstvo Sкupštine opštine Bratunac

BRATUNAC

Izabrano novo ruкovodstvo Sкupštine opštine Bratunac

 

Odbornici Skupštine opštine Bratunac izabrali su dosadašnjeg potpredsjednika Radislava Jovanovića za predsjednika ovog parlamenta. Na četvrtoj redovnoj sjednici Skupština je za potpredsjednika izabrala Desimira Vulića, a Ivanu Milanović za sekretara SO Bratunac.

Odbornici su razriješili vršioce dužnosti načelnika odjeljenja Opštinske uprave, a imenovali su načelnike resornih odjeljenja.

Vaš Shooter!

Za načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti imenovana je Tijana Trninić, za načelnika Odjeljenja za opštu upravu, Branislav Mićić, a za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove, Radovan Petrović.

Prijedlog Кonkursne komisije da se za načelnika odjeljenja za finansije imenuje Aleksandar Zekić, nije dobio podršku odbornika.

Načelnik opštine Srđan Rankić, u skladu sa zakonom, predložio je da dosadašnji vršilac dužnosti načelnika tog odjeljenja i dalje obavlja Snežana Marilović.

Nakon redovne skupštinske pauze odbornici su nastavili rad razmatranjem tačaka dnevnog reda koje se, takođe odnose na personalna pitanja.

Skupština je razriješila vršioce dužnosti direktora javnih ustanova čiji je osnivač opština Bratunac. Za vršioce dužnosti direktora ponovo su izabrani Nada Simić u JU „Centar za socijalni rad“,  Radovan Petković u JU „Dom kulture“ i Snežana Stojanović u JZU „Dom zdravlja“. 

Odbornici su podržali prijedloge da se za v.d. direktora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ imenuje Ivan Tomić, a za v.d.  direktora JU „Turističke organizacije“ Aleksandar Stević.

Na sjednici su usvojene predložene odluke vezane za eksproprijaciju u svrhu  izgradnje industrijske i slobodne (bescarinske) zone, kao i Odluka o utvrđivanju uslova za izgradnju poslovnih objekata u industrijskoj i bescarinskoj zoni.

Skupština je donijela i Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je onivač opština Bratunac. Odbornici su  usvojili i odluke o imenovanju komisija za primopredaju dužnosti direktora javnih ustanova čiji je osnivač Opština.

Povodom obilježavanja Dana opštine Bratunac odbornici su usvojili Odluku o dodjeli priznanja i nagrada opštine Bratunac za  2021. godinu.

Skupština je jednoglasno usvojila  Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Bratunac  za period od 01.01.2021 – 30.06.2021. godine.

(Za infobirac.net – M. Davidović)