Novi kolektivni ugovor, vraćanje toplog obroka i regresa, uvođenje štrajkačkog fonda – Zoran Milutinović, kandidat za predsjednika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite iznio plan rada do 2025. godine

ZVORNIK

Novi kolektivni ugovor, vraćanje toplog obroka i regresa, uvođenje štrajkačkog fonda – Zoran Milutinović, kandidat za predsjednika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite iznio plan rada do 2025. godine

 

Jedan od prvih koraka koje će preduzeti ako bude izabran za predsjednika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske biće vraćanje poštovanja članovima sindikata, istakao je Zoran Milutinović, medicinski radnik iz Zvornika, koji je kandidat za ovu funkciju.

On je dodao da članove sindikata treba vratiti na mjesto koje zaslužuju, odnosno sindikat postoji zbog članstva, a ne obratno te navodi da nikako drugačije ne može biti.

 – Aktivno ćemo raditi na povratku povjerenja članstva ka Sindikatu zdravstva i socijalne zaštite RS. Obićemo sve sindikalne organizacije u Republici Srpskoj kako bismo klasifikovali sve probleme, sastavili listu prioriteta i zajednički sa pravnom službom Saveza sindikata RS radili na rješavanju pomenutog u skladu sa zakonskim propisima – kaže Milutinović.

On je dodao da je jedan od suštinskih zadataka rad na izradi novog posebnog kolektivnog ugovora za radnike zaposlene u zdravstvu RS.

 – Mi ćemo ići na pokretanje inicijative za povlačenje Zakona o platama, vratiti PКU kao jedini akt o ostvarivanju primanja ličnih dohodaka i prava zaposlenih, čime bi se stalo na put podjeli kroz razlike u platnim  razredima kao i pokušaj samovolje pojedinih poslodavaca da manipulišu njima. Takođe, tražićemo vraćanje toplog obroka i regresa pod okrilje naših primanja u skladu sa odredbama Zakona o radu jer ono danas samo postoji na papiru, a u praksi toga nema. Cilj nam je da definišemo dežurstva i pripravnost na pravi način, a ne kako je to sada. Ponavljam, promijenićemo koeficijnete koji su danas u rasponu od 3 do 28 (što je koeficijent direktora UKC-a u Banjaluci zbog broja zaposlenih). Ne treba nam takav raspon koeficijenata, već kao i ranije omjer koeficijenata 1-2-4-2, odnosno NK radnik, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema i plus 20 odsto za doktore sa specijalizacijom – smatra Milutinović.

On je dodao da je veliki problem zapošljavanje radnika koji su se prekvalifikovali te dodaje da se sindikat i ranije borio koliko je mogao protiv toga.

Tehnički pregled – vaš Euro petrol oil!

 – U tom dijelu ćemo raditi na uređenju Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu zdravstvenih djelatnosti, odnosno ukoliko ne možemo stati na put prekvalifikantima, onda ćemo za njih uvesti posebnu kategoriju sa drugim opisom poslova. To znači da bismo pored zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika, dodali i novu kategoriju, koja bi obuhvatala ovaj vid školovanih prekvalifikanata i njihov pristup radu sa pacijentima. Zaista je ružno da neko za godinu dana završi taj vid školovanja i kratku praksu te bude ravnopravan sa nekim ko se za taj posao školovao redovnim putem, a pritom se vidi koliko ne poznaju rad u zdravstvenom sektoru – kaže Milutinović.

On je dodao da će se mijenjati Pravilnik o dodjeli materijalne pomoći jer predsjednik sindikata ne treba da se bavi time već stručna komisija.

 – U komisiji bi bila tri člana doktor, pravnik i medicinska sestra ili nemedicinsko osoblje – smatra Milutinović, koji želi da uvede i veći javni uvid u rad sindikata te češće izvještaje kako bi se članstvo upoznalo sa svim aktivnostima koje sprovode.

Kao jedan od ciljeva Milutinović je postavio i uvođenje štrajkačkog fonda u skladu sa finansijskim mogućnostima i prilivom novca, čiji je cilj da, u slučaju pokretanja protesta i štrajkova za zaštitu prava radnika, imaju novac za nadoknadu izgubljenih dnevnica.

Vaš Shooter!

(infobirac.net)