Održan sastanaк sa predstavnicima sindiкalne organizacije i Saveza sindiкata RS

BRATUNAC

Održan sastanaк sa predstavnicima sindiкalne organizacije i Saveza sindiкata RS

 

Načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić održao je sastanak sa predstavnicima opštinske sindikalne organizacije i Saveza sindikata Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali: Zoran Milutinović izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Zvornik, Milan Jovanović povjerenik Sindikalne kancelarije za Srebrenicu i Bratunac i Snežana Bijelić predsjednik Sindikalne organizacije opštinske uprave Bratunac. Razgovarali su o potpisivanju pojedinačnog kolektivnog ugovora za opštinsku upravu.

 – Mi smo izuzetno zadovoljni saradnjom sa novim načelnikom, vrata su nam uvijek otvorena. Naš cilj je da radnici budu zadovoljni, da imaju sva prava koja im pripadaju po zakonu i da odnosi budu uređeni. Na sastanku smo još razgovarali o izradi Akta o procjeni rizika radnog mjesta, koji je još u procesu pripreme – izjavio je Milan Jovanović povjerenik Sindikalne organizacije za Srebrenicu i Bratunac.

Načelnik opštine Srđan Rankić upoznao je predstavnike sindikata da će radnicima biti omogućena prava u skladu sa zakonom.

Vaš Shooter!

 – Zakonskim rješenjima jasno su definisana prava i obaveze radnika, kao i prava i obaveze poslodavca, shodno tome potrebno je da ih se svi pridržavaju – poručio je Rankić.

(Izvor: opstinabratunac.org)