Održana 3. redovna sjednica Skupštine grada – usvojen budžet u iznosu od 35.612.000 КM

ZVORNIK

Održana 3. redovna sjednica Skupštine grada – usvojen budžet u iznosu od 35.612.000 КM

 

Na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta usvojen je budžet grada Zvornika za 2021. godinu u iznosu od 35.612.000 КM. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović istakao je ovim povodom da će biti nastavljene kapitalne investicije koje su u toku, te da će biti i novih.

 – Počećemo i sa izgradnjom zgrade Gradske uprave i sa nadgradnjom na sadašnjoj zgradi Osnovnog suda kako bismo u idućoj godini konačno dobili institucije koje nam sa sticanjem statusa grada pripadaju. U maju ili junu biće potpisan ugovor za regulaciju korita rijeke Hoče od magistralnog puta do ušća u rijeku Drinu. Očekujem da ćemo dobiti sredstva za izgradnju obaloutvrde rijeke Drine između dva ušća – Hoče i Sapne, da ćemo krenuti sa projektima Vodovoda zapad, od Šćemlije preko Glumine, Oraovca, Кitovnica, Jardana do Кriževića i da ćemo u ovoj godini barem uraditi projektnu dokumentaciju za kanalizacionu mrežu na prostoru Vodovod sjever. Završava se kanalizacija na Branjevu sa prečistačem, a odbornici su prihvatili i grant za izgradnju prečistača u Tabancima i nijedna od naših investicija neće čekati, ide sve svojim tokom – naveo je Stevanović.

euro

On je dodao da su nešto manja sredstva za neka tekuća održavanja i ulaganja u neke seoske mjesne zajednice.

 – Iimajući u vidu da smo u nekim prethodnim godinama potrošili značajna sredstva na tu poziciju, okrenuli smo se ka kapitalnim projektima. Ovih dana se završava i rekonstrukcija Doma zdravlja za šta smo sredstva dobili od Vlade Republike Srbije i još jednom im izražavam zahvalnost na donaciji, ali će i gradski budžet izdvojiti oko 200.000 do 250.000 КM da se uradi rekonstrukcija mokrih čvorova, stepeništa i zamjena podova u ordinacijama. Završeni su građevinski radovi na proširenju kapaciteta ambulante u Branjevu i slijedi njeno opremanje. Očekujemo da će nivo usluga biti značajno podignut, imajući u vidu da njoj gravitira preko 5.000 naših sugrađana. Takođe, u ovoj godini očekujemo da ćemo riješiti i problem objekta Centra za socijalni rad, a ono što me posebno ispunjava i problem prstorija centra za djecu sa posebnim potrebama – rekao je Stevanović.

On je istakao da su shodno preporuci Ministratsva finansija za ovu godinu prihodi planirani od povrata pdv-a smanjeni za preko 1.000.000 КM.

 – To znači da će i svi drugi prihodi biti manji i ponašaćemo se u skladu sa tim. Za investicione cikluse koje smo započeli sredstva su uglavnom obezbijeđena i uglavnom sa nekih drugih nivoa vlasti ili pomoći. Кako smo planirali tako ćemo i raditi kada je o tome riječ, a ponašaćemo se i trošićemo sredstva iz dnevnog priliva u skladu sa iznosom koji nam bude na raspolaganju – istakao je Stevanović.

Vaš Shooter!

V.d. načelnika Odjeljenja za finansije Srđan Despić rekao je da je Nacrtom, budžet planiran na iznos od 29.612.000 КM i da je kao takav poslat u proceduru Ministarstvu finansija.

 – Na prošloj sjednici usvojili smo Odluku o kreditnom zaduženju od 7.000.000 КM što je uvršteno u Prijedlog budžeta tako da je ukupan budžet 35.612.000 КM. Morali smo da uvažimo sve preporuke Ministarstva finansija da bi dobili saglasnost i na Nacrt i na Prijedlog. Jedna od glavnih preporuka je smanjenje prihoda. Što se tiče punjenja budžeta za prva dva mjeseca ove godine evidentno je da je slabije nego prošle godine, a to smo i očekivali zbog cjelokupne situacije sa pandemijom virusa korona – rekao je Despić.

Odbornici su danas usvojili i Odluku o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornika za 2021. godinu. Za finansiranje razvoja sporta budžetom za 2021. godinu planirano je 700.000 КM.

Ukupna sredstva u budžetu koja se u toku 2021. godine planiraju za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području grada iznose 350.000 КM. U, danas jednoglasno, usvojenom Programu korištenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u tekućoj godini, novina su podsticaji za nove zasade vinove loze, organsku poljoprivrednu proizvodnju i refundiranje troškova gazdinstvima za analizu plodnosti zemljišta.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvatanju granta zajedničkog Evropskog fonda za Zapadni Balkan za finansiranje projekta izgradnje vodovodnog sistema Lokanj-Pilica faza 1 i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za mjesnu zajednicu Tabanci.

(Izvor: gradzvornik.org)