Zvornik: Održane javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2021. godinu

ZVORNIK

Zvornik: Održane javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2021. godinu

 

U Gradskoj upravi Zvornik danas su održane odvojene javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Zvornika za 2021. godinu za budžetske korisnike i predstavnike udruženja, nevladinih organizacija, političkih partija, mjesnih zajednica i druge zainteresovane građane.

Javne rasprave koje su organizovane u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama vodili su v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Srđan Despić i šef Odsjeka za budžet Vesna Bošković, a prisustvovali su i v.d. načelnika odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu, za privredu i društvene djelatnosti i za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja.

Tehnički pregled – vaš „Euro petrol oil“!

Istaknuto je da je sam proces donošenja budžeta vrlo kompleksan te da se prilikom njegove izrade u obzir uzima dokument okvirnog budžeta Ministarstva finansija Republike Srpske za period 2021-2023. godina, potrebe Gradske uprave i budžetskih korisnika, privredna kretanja i tendencije, te procjena ostvarenja prihoda u tekućoj godini.

Predočeno je da je Nacrt budžeta, prije nego se našao pred odbornicima, upućen Ministarstvu finansija koje je dalo određene preporuke na osnovu kojih je na sjednici Skupštine održanoj 17. februara on smanjen za 440.000 КM, tako da je usvojen u iznosu od 29.612.000 КM.

Tehnički pregled – vaš Euro petrol oil!

 – Ova godina će vjerovatno biti teška, kao i prethodna, i samim tim budžet mora biti racionalan i zahtijeva uštede, ali će svi kapitalni projekti biti realizovani u skladu sa planovima. Mi smo već u Nacrtu dosta zahtjeva budžetskih korsinika usvojili, ali oni i sami shvataju situaciju i shodno tome će se i ponašati – rekao je Despić.

Na drugoj javnoj raspravi predstavnici Gradske uprave Zvornik odgovarali su na pitanja i nejasnoće prisutnih.

Nakon javnih rasprava Nacrt budžeta biće upućen Ministarstvu finansija na saglasnost, a nakon toga u formi prijedloga naći će se pred lokalnim parlamentom početkom marta.

(Izvor: gradzvornik.org)