Reljić za Srpskainfo: Hrvatska u Trgovskoj gori već krši međunarodne konvencije

REGION

Reljić za Srpskainfo:  Hrvatska u Trgovskoj gori već krši međunarodne konvencije

 

Hrvatska već krši određene međunarodne konvencije, jer je BiH morala da bude uključena, kao zainteresovana strana, u pregovore o gradnji odlagališta radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori, kaže za Srpskainfo Dragoljub Reljić.

Savjet ministara BiH imenovao je u krajem novembra prošle godine Pravni tim za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Iza ovog dugog i birokratskog imena stoji tim od nekoliko stručnjaka čiji je cilj da osmisle strategiju koja će da posluži BiH na sudovima u slučaju da politički pregovori ne dovedu do prihvatljivog rješenja za obe strane. Jedan od članova tog pravnog tima je i Dragoljub Reljić.

– Dosadašnjom analizom pravnih propisa, a ta analiza još nije završena, izdvojio sam tri međunarodne konvencije koje ćemo koristiti pri izradi ove strategije. To je Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, tzv. ESPOO konvencija, zatim Konvencija o vodama, tzv. Helsinška konvencija (jer je poznato da je rijeka Una na samo nekoliko kilometara od lokacije odlagališta), te Arhuska konvencija. To je Konvencija Ekonomske komisije UN za Evropu koja definiše prava pojedinaca i organizacija civilnog društva na zaštitu životne sredine. Neke od njih Hrvatska već krši – tvrdi Reljić.

Prema njegovim riječima, pravni tim za sada utvrđuje činjenice u vezi sa ovom problematikom, a nakon toga će odrediti tačan rok do koga će strategija pravne zaštite interesa BiH biti dostavljena Savjetu ministara BiH i Koordinacionom tijelu.

– Obzirom da se ovim pitanjem ne bavi samo naš pravni tim, nego se godinama bave i druge institucije u BiH, uputili smo dopis svima njima da nam dostave sve pravne akte koje su oni donosili. Znam da ih je donosilo Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština, Savjet ministara BiH, Narodna skupština Republike Srpske i pojedine lokalne zajednice u Srpskoj – kaže Reljić.

(Izvor: srpskainfo.com)