Milići: Budžetom planirano 50.000 КM na ime pomoći za opremu novorođenčadi

MILIĆI

Milići: Budžetom planirano 50.000 КM na ime pomoći za opremu novorođenčadi

Odlukom o pomoći za opremu novorođenčadi, u budžetu opštine Milići u 2021. godini za ove namjene je planirano je 50.000 КM. Šef odsjeka za privredu i društvene djelatnosti u opštini Milići, Milka Todorović kaže da se visina pomoći kreće od 500 КM za prvorođeno do 1.500 КM za petorođeno i svako sljedeće rođeno dijete u porodici.

 – Osnovni uslovi su da roditelji žive na području opštine Milići što se dokazuje priloženim dokumentima. Za prvorođeno dijete pomoć iznosi 500 КM, drugo 750 КM, treće 1.000 КM, četvrto 1.250 КM, petorođeno i svako sljedeće rođeno dijete u porodici 1.500 КM. Cilj odluke je povećanje nataliteta i trenutno vršimo analizu primjene ove odluke u prethonom periodu da utvrdimo koliko je sredstava isplaćeno i koliko je primjena odluke uticala na povećanje nataliteta – kaže Todorovićeva.

Prošle godine po osnovu pomenute odluke isplaćeno je oko 59.000 КM.

Vaš Shooter!

 – To naravno zavisi od broja rođene djece. U prošloj godini smo imali veći broj trećerođene, četvrtog, ali i rođenja petog djeteta u porodici, te je samim tim i iznos sredstava bio veći od planiranih – ističe Todorovićeva i napominje da je pirmjena ove odluke počela 2017. godine preko Centra za socijalni rad kao socijalno davanje, a od ove godine sredstva se planiraju u okviru Odsjeka za privredu i društvene djelatnosti.

 – Budući da ne spada u kategoriju socijalnih davanja već u kategoriju pronatalitenih naknada, kao i da su izmjenom Zakona o dječijoj zaštiti svi poslovi vezani za dječiju zaštitu izuzeti iz rada Centra za socijalni rad, za primjenu odluke je zaduženo Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  – kaže Todorovićeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenčeta podnosi se u roku od dva mjeseca od dana rođenja djeteta, a za djecu rođenu krajem tekuće godine najkasnije do kraja februara naredne godine.

(Izvor: magic.ba)