Najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu 520 KM

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu 520 KM

 

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu.

 – Najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu utvrđuje se u visini od 520 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja – navedeno je u saopštenju Biroa Vlade za odnose s javnošću.

U saopštenju se navodi da se najniža plata isplaćuje radniku samo kada je iznos plate radnika obračunat u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz ove odluke.

Članom 127. Zakona o radu propisano je da najnižu platu u Republici Srpskoj utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu.

Kukuruzni kroasan sa ćuretinom – Vaš BP Diskont!

 – Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj – navedeno je u saopštenju.

(infobirac.net)

FOTO: Vlada RS