Nagrađeni najaktivniji čitaoci zvorničke Narodne biblioteke i predstavljeni novi naslovi

ZVORNIK

Nagrađeni najaktivniji čitaoci zvorničke Narodne biblioteke i predstavljeni novi naslovi

 

U okviru tradicionalne manifestacije koju organizuju na kraju kalendarske godine, predstavnici Narodne biblioteke iz Zvornika nagradili su najaktivnije čitaoce te predstavili izložbu novih naslova.  

U 2020. godini, najaktivniji čitaoci su Suzana Čvorak, Momir Pelemiš, Aleksandra Grabovica, Milanka Jokić i Anđela Tošić.

Direktorica Narodne biblioteke Nega Stjepanović istakla je da je ovo godina koju je obilježila pandemija, a sve institucije su se morale prilagoditi datoj situaciji, ali su zadovoljni onim što su uradili te brojem čitalaca.

 – Moram posebno istaći da je važno što naši najmlađi sugrađani prepoznaju značaj biblioteke i  čitanja i da je sve više mladih koji dolaze u biblioteku. Svojom nabavnom politikom, biblioteka doprinosi tome jer vodi računa o svim strukturama svojih korisnika. Velika je i raznolika ponuda i svako, ko želi, može naći nešto za tebe – ističe Stjepanović.

U ovoj godini,  zvornička biblikoteka je nabavila preko 2.000 novih naslova. Biblioteka mora da vodi računa o strukturi svojih korisnika, kako starosnoj i obrazovnoj tako i o njihovim željama, afinitetima.

 – Naši sugrađani kao i mi prate izdavačku djelatnost, i sve ono za čim su sugrađani iskazali želju mi smo nabavili – rekla je Nega Stjepanović, direkotorica Narodne biblioteke u Zvorniku.

(infobirac.net)