Za regulaciju dijela korita rijeke Hoče 1.287.000 evra

ZVORNIK

Za regulaciju dijela korita rijeke Hoče 1.287.000 evra

 

Za realizaciju Glavnog projekta „Zaštita dijela naselja Terminal od velikih voda rijeke Drine, Hoče i unutrašnjih voda“, JP „Vode Srpske“ obezbijediće 1.287.000 evra u okviru krovnog projekta „Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj“ koji se finansira iz sredstava Evropske investicione banke.

Regulacije dijela korita rijeke Hoče i usaglašavanje obaveza bile su teme sastanka gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića i njegovog zamjenika Bojana Ivanovića sa predstavnicima Javne ustanove „Vode Srpske“. Sastanku su prisustvovali i načelnici sa saradnicima nadležnih gradskih odjeljenja Boško Кojić i Branko Jašić.

Ovim sredstvima predviđeno je da se uradi regulacija korita rijeke Hoče i izgradi nasip čime bi se povećao kapacitet osnovnog korita za prihvatanje velikih voda ove i rijeke Drine. Regulacioni radovi bi se izveli na potezu od ušća rijeke Hoče u Drinu uzvodno do magistralnog puta Zvornik-Bijeljina u dužini od oko 1.110 metara.

Okvirna procjena je da bi radovi mogli početi u junu naredne godine.

Vaš Shooter!

U naselju Terminal već su preduzimani radovi tako da je dio korita Hoče ispravljen, oko 180 metara je regulisano i urađen je novi most na lokalnom putu.

U prethodnom periodu izvršena je regulacija korita rijeke Sapne u dužini od oko 5,7 kilometara i urađen drinski nasip čime je od izlivanja ove dvije rijeke zaštićeno naselje Ekonomija.

Vaša polisa obaveznog osiguranja pri saobraćajnoj nezgodi koju ste vi skrivili će pokriti trošak popravke tuđeg vozila. Ali šta sa troškovima popravke vlastitog vozila?
Osigurajte na vrijeme:
MINI KASKO osiguranje je tu za vas!
Pokriće štete na vozilu čak i onda kada je ona nastala vašom krivnjom + IZUZETNO povoljna premija. 🚘👌🍀AUTO_CENTAR_IN VLASENICA

(Izvor: gradzvornik.org)