U Osmacima otkriven novi oblik stećaka

OSMACI

U Osmacima otkriven novi oblik stećaka

 

Prilikom realizacije projekta „Evidentiranje kulturnih dobara na području opštine Osmaci“ Goran Popović, master istorije, je na mjestu zvanom Žarkulja, u selu Sajtovići otkrio novi oblik stećaka.

 – Riječ je o dvojnom stećku, odnosno o dvije stele izrađene od jednog monolita. Dvojni stećci su veoma rijetki. Do sada je otkriveno samo oko 50 primjeraka na području istočne Bosne i zapadne Srbije. Međutim, svi oni su u obliku dvojnog sanduka ili sarkofaga (šljemenjak), kao i kombinacije ova dva oblika. Ovo je prvi put da smo pronašli dvojni stećak u obliku stele. Nažalost, dvojna stela je srušena, kao i većina stećaka na lokalitetu Žarkulja – rekao je Popović.

Na srušenom stećku jasno se primjećuje neobrađeni dio koji se nalazio u zemlji.

 – Vrh stele okrenut je prema zapadu, a donji dio prema istoku. Na vidljivim površinama nema ornamenata. Sjeverna stela je 96 cm visine i 55 cm dužine, dok je visina južne stele 102 cm, a dužine 47 cm – ističe Popović.

Auto centar „IN“ Vlasenica

Sa lokaliteta Žarkulja odranije je poznat stećak u obliku sarkofaga sa reljefnim prikazom krova od šindre, za koji je Šefik Bešlagić, poznati istraživač stećaka, rekao da je jedinstvene krovne konstrukcije.

I pored velikog značaja, nekropola stećaka Žarkulja je devastirana, većina stećaka prevnuta ili pomjerena sa svog originalnog mjesta stajanja, dok središnji dio nekropole služi obližnjem stanovništvu kao divlja deponija.

(infobirac.net)