„Alumina“ – infografikon poslovanja 2013-mart 2020. (VIDEO)

ALUMINA

„Alumina“ – infografikon poslovanja 2013-mart 2020. (VIDEO)

 

Kroz zanimljivu video prezentaciju pogledajte infografikon poslovanja zvorničke „Alumine“ u periodu od 2013. godine do marta 2020. godine.

(infobirac.net)