Usvojen Nacrt budžeta opštine Srebrenica za 2021. godinu

SREBRENICA

Usvojen Nacrt budžeta opštine Srebrenica za 2021. godinu

 

Na današnjem nastavku tematske sjednice Skupštine opštine Srebrenica usvojen je Nacrt budžeta ove opštine za 2021. godinu u iznosu od 9.066.000 KM što je za 2.044.660 KM manje u odnosu na ovogodišnji budžet, odnosno za 3.613.000 maraka manje u odnosu na rebalansirani budžet opštine za ovu godinu.

Prema riječima načelnice finansija ove opštine Jelene Ružić najveći prihod planiran je od indirektnih poreza u iznosu od pet miliona maraka, zatim prihod od naknada za rude, šume i vode u iznosu od 2,2 miliona te grantovi u ukupnom iznosu od pola miliona maraka.

Ona je pojasnila da su preostali prihodi planirani od izvornih opštinskih prihoda kao što su porezi, naknade i drugo.

Za tekuće održavanje planirano je 1,7 miliona maraka, dok je za razvojne projekte predviđeno izdvajanje svega 600.000 KM.

Smanjenje iznosa budžeta za iduću godinu Ružićeva objašnjava time što je ove godine opština raspolagala izvjesnim iznosom kreditnih sredstava prenesenim iz prošle godine te dobila navedene grantove koji za iduću godinu nisu najavljeni i planirani.

 – To su razlozi što je planirani nacrt budžeta za 2021. godinu značajno manji od ovogodišnjeg, a posebno od drugog rebalansiranog budžeta opštine Srebrenica za 2020. godinu – zaključila je Ružićeva.

(Izvor: esrebrenica.ba)