GO SDS Zvornik: Kako oživjeti turističke kapacitete u Kiseljaku – Zvornik po mjeri svih nas! (VIDEO)

MA Izbori

GO SDS Zvornik: Kako oživjeti turističke kapacitete u Kiseljaku – Zvornik po mjeri svih nas! (VIDEO)

 

Кiseljak je po popisu iz 1991. godine imao 563 stanovnika, 2013. godine – 360 ljudi, a danas po našoj procjeni u Кiseljaku ne živi ni 200 ljudi!

Projekat izgradnje hotela u Кiseljaku prekinut je 1992. godine i do danas se stanje po ovom pitanju nije promijenilo!

Drugi projekat koji je nekad postojao u Кiseljaku je flaširanje mineralne vode, a ni dan danas nisu poznati razlozi obustave tog projekta.

Da bi Кiseljak, kao najveći dar prirode na području našeg grada, dobio na značaju, neophodna su veća ulaganja, a najprije treba uraditi sljedeće:

 – Riješiti imovinske odnose sa investitorom postojećeg objekta koji bi se prepojektovao kao objekat za zdravstveno-banjsko liječenje uz dio smještajnih kapaciteta, a na to nadovezati projekat seoskog turizma – izdavanje ležaja u privatnim posjedima, takozvani „stan na dan“, gdje bi pored Kiseljaka uključili i Jasenicu, Trnovicu i dio Skočića na čijem prostoru ima izgrađenih prelijepih stambenih kompleksa. Samim tim, motivisali bi dio našeg stanovništva na povratak iz inostranstva u rodna sela!

Drugi zadatak je regulisanje koncesije na korišćenje mineralnih izvora jer postoji nekad izdata koncesija na flaširanje ovih mineralnih voda, a njena sudbina nije poznata!

Treći zadatak po okončanju ova dva je pronalaženje investitora na principu partnerstva privatnog i javnog sektora, na razvoju zdravstvenog turizma, a u narednoj fazi i razvoju sportskog turizma sa organizovanjem sportskih kampova!

Sva dosadašnja izdvajanja su nešto veća od 1 milion КM! Ta sredstva kao da nisu ni postojala i sama po sebi predstavljaju izgubljeni novac!

Od ostalih projekata bitno je napomenuti rehabilitaciju Đurđev grada bez čijeg potpunog adaptiranja nema značaja ni dosadašnje ulaganje.

Izdvajanje skoro 500.000КM sa kamatama u ovaj projekat bilo je uzaludno.

(Izborni marketing)