Danas je Sveti Luka

ZANIMLJIVOSTI

Danas je Sveti Luka

 

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju danas dva praznika, posvećena Svetom apostolu i jevanđelisti Luki i Svetom Petru Cetinjskom, koji su, iako predstavnici dvije različite epohe, svojim djelima zadužili pravoslavlje.

Jevanđelista Luka, Grk po rođenju, prije krštenja neznabožac, jedan je od apostola. Po zanimanju ljekar, bio je izuzetno obrazovan, sa velikim darom za slikarstvo.

Naslikao je tri ikone Bogorodice sa Hristom koje su postale uzor svim kasnijim ikonama majke Božije, pa se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa.

Smatra se da je Sveti Luka lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone sa njenim likom koje je svetitelj naslikao najbliže njenom pravom izgledu, a poznata je ikona u ikoni, koja predstavlja Svetog Luku i ikonu Bogorodice koju svetitelj oslikava.

Slikarsko djelo ovog svetitelja, rodom iz Antiohije, jesu i ikone Svetih apostola Petra i Pavla, a crkva ga smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. 

Pisac je trećeg Jevanđelja Novog Zavjeta, oko 60. godine.

Prvo je pratio apostola Pavla na misionarskim putovanjima, a kasnije i sam propovijedao. U 84. godini života, mučno je stradao za vjeru.

Sveti Luka – snijeg do kuka 

Praznik je u našem narodu poznat kao Lučindan i česta je krsna slava. Obično se kaže, ide Luka-eto vuka ili sveti Luka snijeg do kuka, najavljujući zimu i snjegove.

Prema bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, ovaj dan nije obilježen kao zavjetni, već je kao crno slovo svrstan u praznike od značaja za suštinu crkve.

Kao svog zaštitnika slave ga i obrazovne ustanove, među kojima je i Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju.

Sveti Luka je život okončao u 84. godini, kada ga, kako je zapisao vladika Nikolaj Velimirović, zlobni idolopoklonici udariše na muke, Hrista radi, i obesiše o maslinu u gradu Tivi.

(izvor: rts.rs)