Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Na području PU Zvornik ove godine jedan, a prošle sedam slučajeva krijumčarenja ljudi

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Na području PU Zvornik ove godine jedan, a prošle sedam slučajeva krijumčarenja ljudi

 

Imajući u vidu da se danas obilježava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, Policijska uprava Zvornik intenzivno preduzima niz preventivnih i represivnih mjera i radnji u cilju sprečavanja, otkrivanja i dokumentovanja ove vrste kriminaliteta.

U tom smislu, migrantska kriza je jedan od aktuelnih problema sa kojim se suočava Policijska uprava Zvornik, koja operativno pokriva veliki dio granične linije sa susjednom državom, zbog čega je ovo područje izloženo većem prilivu ilegalnih migranta, a samim tim i pokušajima krijumčarenja.

U toku proteklih devet mjeseci ove godine, policijski službenici ove Uprave su evidentirali jedno krivično djelo „Кrijumčarenje lica”, gdje su žrtve bili ilegalni migranti, dok je prošle godine u istom periodu evidentirano sedam takvih krivičnih djela.

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik, svakodnevno, u saradnji sa pripadnicima Granične policije BiH, na osnovu Sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granične linije, preduzimaju pojačane aktivnosti sa ciljem odvraćanja od ilegalnog prelaska državne granice kao i otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela „Кrijumčarenje lica”, a pojačane aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu.

Policijska uprava Zvornik apeluje na građane da saznanja u vezi svih oblika trgovine i krijumčarenja lica, a naročito djece, prijave policijskim službenicima, kako bi zajedničkom saradnjom građana, policije i drugih institucija relevantnih za postupanje u takvim slučajevima, spriječili da ta lica postanu žrtve trgovine ljudima.

(PU Zvornik)