U toku rekonstrukcija šetališta Guber

SREBRENICA

U toku rekonstrukcija šetališta Guber

 

Počeli su radovi na saniranju 300 kvadrata kaldrme nakon čega će biti sanirane klupe, postavljena teretana na otvorenom i četiri natkrivena objekta sa stolovima i klupama na šetalištu Guber kod Srebrenice.

 – Biće postavljanje novih klupa, teretane na otvorenom, saniranja kaldrme, kocke tamo gdje nedostaje, i uređenja svega što je moguće sanirati na šetalištu, jer mi mimo šetališta ne možemo ništa raditi ni graditi, ali se nadamo da ćemo 2021. godine imati nešto konkretno kada je riječ o razvoju banjske ponude i upotrebe Guber voda – najavio je ranije Grujičić. 

Vaš Shooter!

Radove finansira opština Srebrenica i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

Grujičić kaže da je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka na inicijativu opštine Srebrenica, a u saradnji sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvima, započeo rad na izradi Studije isplativosti i izvodivosti projekta revitalizacije i ponovnog stavljanja u funkciju “Banje Guber” koja bi trebala da bude gotova do kraja godine.

Cilj ove studije je pokretanje Specijalne bolnica za internu i fizikalnu medicinsku i rehabilitaciju u Srebrenici.

Grujičić smatra da bi već naredne godine trebalo da se krene u taj projekat gdje bi se gradili i prvi objekti koji ima izuzetno veliku važnost za ovu opštinu i regiju, a time bi se prirodni potencijal stavio u funkciju.

Načelnik nije precizirao koliko je sredstava izdvojeno za uređenje šetališta Guber.

Jedno od najpopularnijih lokacija u Srebrenici je šetalište Guber gdje je 2015. započeta najveća i najobimnija akcija uređenja gdje su očišćeni svi kanali, uređeni prilazi vodama, napravljeni mostovi, park sa igralištem i uređeno je korito rijeke, a uredila se i zelena površina i put, te instalirala rasvjeta.

Građanskom inicijativom „Klupa za Guber“ te godine je postavljeno 22 klupa koje se i danas koriste.

Srebreničko šetalište Guber od 2015. godine pa do danas bilježi sve veće posjete ljudi koji dolaze i iz drugih gradova Bosne i Hercegovine kako bi koristili ljekovite vode ili jednostavno proveli dan u prirodi, a zahvaljujući interesovanju pokrenuto je i eksperimentalno liječenje Guber vode koje se obavlja u Domu zdravlja Srebrenica.

Projektom je predviđeno i uređenje sanitarne zone izvorišta “Crni Guber” prema ranije izrađenom elaboratu.

(Izvor: esrebrenica.ba)