Infrastrukturni projekti u Milićima – uređenje korita Zelenog Jadra

MILIĆI

Infrastrukturni projekti u Milićima – uređenje korita Zelenog Jadra

 

U opštini Milići, u toku su radovi na pripremi trase za asfaltiranje u Višnjici i u Zaklopači (put za Podbirač). Nakon završetka pripremnih radova pristupiće se nasipanju pomenutih putnih pravaca i presvlačenjem asfaltnim zastorom.

 – U Višnjici će dužina novoasfaltiranog kolovoza iznositi 1000 m, a u Zaklopači 470 m. Nakon što je rekonstruisana kanalizaciona mreža (oborinska i fekalna), pristupilo se pripremnim radovima za asfaltiranje Ulice Vojina Savića – skidanje površinskog sloja asfalta – saopšteno je iz opštine Milići.

U toku je realizacija projekta „Uređenje korita rijeke Zelenog Jadra“. Radovi se izvode na dvije lokacije: u Ulici Solunskih junaka – izrada potpornog armiranobetonskog zida i u Ulici patrijarha Pavla (kod mosta, na raskršću sa regionalnim putem) – izgradnja obaloutvrde od kamena i armiranog betona.

(Izvor: opstinamilici.org)