Od danas do 2.10. sedmice sudskog poravnanja

ZVORNIK

Od danas do 2.10. sedmice sudskog poravnanja

Sedmice sudskog poravnanja organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH od danas do 2. 10. 2020. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudskog poravnanja“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao  prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Vaš Shooter!

U skladu sa navedenim Osnovni sud u Zvorniku  poziva sve zainteresovane stranke, a čiji predmeti se vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskim poravnanjem, saopšteno je iz ove ustanove.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskim poravnanjem to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

– samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudskog poravnanja;

– samostalno ili preko zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudskog poravnanja;

– zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudskog poravnanja.

Vaš Shooter!

Detaljnije informacije o provođenju aktivnosti „Sedmice sudskog poravnanja“ možete pogledati na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Zvorniku i na veb stranici ovoga suda na kojoj možete preuzeti Obavještenje za stranke o provođenju aktivnosti „Sedmice sudskog poravnanja“.

(infobirac.net)