Rimski grad u Skelanima nezaobilazna turistička destinacija

SREBRENICA

Rimski grad u Skelanima nezaobilazna turistička destinacija

 

Rimski grad na Drini u Skelanima kod Srebrenice i muzejska kolekcija nezaobilazan su dio turističkog paketa većine turističkih agencija i hotela u Zapadnoj Srbiji. Ideja je objediniti turističku ponudu NP Drina, NP Tara, Skelana i Srebrenice sa Bajinom Baštom.

Porodice koje ljetuju na Drini obilaze i rimski grad u Skelanima. U sklopu programa turističkih agencija iz Bajine Bašte i sa Tare, predviđeni su obilasci rimskih lokaliteta u Skelanima jednom sedmično. Arheološki lokaliteti, ostaci bazilike, mozaici i kameni spomenici, samo su dio ponude ovog dijela Republike Srpske.

TOTALNA RASPRODAJA SE NASTAVLJA
📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢
Vidimo se 😊

Svjetlana Marković, direktorica muzeja u Skelanima, ističe da im je ideja da se povežu sa Zlatiborom, imajući u vidu da jako veliki broj posjetilaca ove godine dolazi u ovaj kraj jer su, kako kaže, granice bile zatvorene.

Kao rezultat arheoloških istraživanja, otvoren je i muzej u Crvici kod Srebrenice, gdje su urađeni konzervatorski radovi i predstavljeni mnogi ostaci rimske kulture.

Zahvaljujući ovim pronalascima, Skelani su već sada važan dio turističke ponude Republike Srpske.

(Izvor: rtrs.tv)