Praktična nastava za srednjoškolce u preduzećima i u školama

MA Izdvojena ZVORNIK

Praktična nastava za srednjoškolce u preduzećima i u školama

 

U svim školama u Republici Srpskoj u toku su pripreme za novu školsku godinu. Učenici se u klupe vraćaju u izmijenjenim uslovima. Nastava u srednjim školama je skraćena, a definisane su i preventivne mjere zaštite.

– Ako znamo da će nastava u velikim školama trajati po 20 minuta, a u ovim manjim 30 minuta, najveća obaveza će biti da se uskladi prevoz učenika pogotovo jer se radi o lokalnim zajednicama – rekao je Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.

Kada je riječ o praktičnoj nastavi, odvijaće se kao i ranije u preduzećima i školskim radionicama, ali uz poštovanje epidemioloških preporuka.

– Što se tiče same organizacije praktične nastave predviđeno je da učenici, ako preduzeće radi, idu u firmu da obavljaju praksu sa preporukama zaštite radnika – kaže Ljuban Bajić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola regije Banjaluka.

Direktor Tehničkog školskog centra u Zvorniku Goran Grujić kaže da je najviše njihovih učenika na praksi u „Alumini“ te u zanatskim radnjama.

 – Praktična nastava se nastavlja kao i do sada uz pridržavanje svih propisanih mjera. Biće potpisani ugovori sa „Aluminom“, automehaničarskim i drugim radnjama sa jedne strane, te školom i roditeljima učenika sa druge strane u kojima će biti dodate odredbe o obaveznim mjerama zaštite. Na praksi u fabrikama i radionicama učenici će biti bezbjedni jer nema grupisanja, radi se pojedinačno, a to će značiti i samoj školi jer će u ustanovi boraviti manje učenika  – kaže Grujić i dodaje da spremno dočekuju početak nove školske godine.

(infobirac.net)