Švedska i Danska zatražile od BiH povrat donacije veće od 5 miliona KM

REGION ZVORNIK

Švedska i Danska zatražile od BiH povrat donacije veće od 5 miliona KM

 

Bosna i Hercegovina ostala je bez 5,2 miliona maraka iz Fonda za reformu javne uprave, jer su Švedska i Danska kao donatori zatražili povrat ovog novca koji duže vrijeme nije bio utrošen na projekte jedne od najvažnijih reformi u zemlji. Kako je potvrđeno za Fokus.ba u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH, Švedskoj je vraćeno 2,3 miliona KM, a Danskoj 2,9 miliona maraka.

U vremenu kada je ovoj zemlji neophodna svaka marka i kada ekonomija tone sve dublje, vlasti još nisu ni razmotrile ovaj problem. Apsurd je da se administrativni aparat, koji treba hitnu reformu, svake godine uvećava i da ga plaćaju poreski obveznici, a da se istovremeno ostaje bez već osiguranog novca koji bi trebao biti utrošen na projekte koji bi tu administraciju trebao učiniti efikasnijom i jeftinijom za građane.

Potrošeno oko 19 miliona KM

U izjavama za Fokus iz Delegacije EU u BiH i Ambasade Švedske u BiH podsjećaju na to da je reforma javne uprave jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i da se kao rezultat očekuje profesionalna i depolitizovana državna služba.

Iz organizacije Transparency International karakterišu javnu upravu u BiH kao glomaznu, neefikasnu, nefunkcionalnu, netransparentnu i korumpiranu, te kažu da je interes političkih elita u BiH ustvari status quo, jer im javna uprava zapravo koristi kao plijen koji im omogućava o(p)stanak na vlasti.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH, ističe da je Ured koordinatora za reformu javne uprave posljednje dvije godine bio fokusiran da zajedno s strukturom za provođenje reformu javne uprave pripremi i inovira Strateški okvir za reformu javne uprave za period do 2022. godine. Naglašava da su Vijeće ministara BiH, vlade Brčko Distrikta BiH i Federacije BiH ovaj dokument usvojili još prije dvije godine, a Republika Srpska tek prije dva mjeseca.

On kaže da je na 26 projekata u ovoj oblasti potrošeno 19.259.211,82 KM. Donatori su ukupno uplatili u Fond 32.345.261,25 KM, a trenutno stanje raspoloživih sredstava u Fondu iznosi 10.559.379,89 KM.

– Želim da vjerujem da su politike konačno shvatile, a što su pokazale i kroz usvajanje ključnih dokumenata za realizaciju prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, da se reforma javne uprave mora brže provoditi i da nam donatori kroz ulaganja u Fond za reformu javne uprave omogućavaju da kroz zajednički identifikovane projekte institucije ispune mjere koje će unaprijediti kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima. Bosna i Hercegovina, kako nas je posljednji put ocijenila Evropska komisija, u ranoj je fazi reforme javne uprave i mi nemamo drugi izlaz nego da provedemo ono što se od nas očekuje i omogućimo građanima da brže, kvalitetnije, jeftinije ostvaruju usluge koje im pruža javna uprava. Pred nama je dug put da modernizujemo upravu u BiH – kaže Ćuluzan.

(Izvor: fokus.ba)