Za plate i doprinose zaposlenih u oblasti javnog prevoza odobreno 1,39 miliona KM

REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Za plate i doprinose zaposlenih u oblasti javnog prevoza odobreno 1,39 miliona KM

 

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je danas isplatu najniže plate za zaposlene u oblasti javnog prevoza lica i poreza i doprinosa obračunatih na najnižu platu za maj 2020. godine u ukupnom iznosu od 1.392.858 KM.

UO je na današnjoj sjednici u Banjaluci razmatrao Informaciju o zahtjevu prevoznika koji se bave prevozom lica za pomoć za maj mjesec i odobrio isplatu najniže plate i poreza i doprinosa za maj.

TOTALNA RASPRODAJA SE NASTAVLJA
📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢
Vidimo se 😊

Isplate će se vršiti na osnovu spiskova koje Ministarstvo saobraćaja i veza dostavi Poreskoj upravi Republike Srpske.

Za realizaciju ovog zaključka zadužni su Kompenzacioni fond Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza i Poreska uprava Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske razmotrio je Informaciju o poslovnim subjektima koji, u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti kovid 19, ostvaruju pravo na finansijsku podršku za maj iz sredstava Fonda, a za koje je Poreska uprava donijela rješenja o isplati.

Nakon razmatranja Informacije, u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona Upravni odbor je dodatno odobrio isplatu u iznosu 1.837.574 KM za 2.317 poslovnih subjekata i preduzetnika, odnosno za 5.522 zaposlena lica u Republici Srpskoj.

Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje je za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijela Poreska uprava Republike Srpske.

Na prethodnoj sjednici Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona za maj mjesec, po osnovu rješenja Poreske uprave zaključno sa 3. avgustom, odobrena je isplata sredstava u ukupnom iznosu od 3.058.956 KM za 2.404 poslovna subjekta i preduzetnika, odnosno za ukupno 8.157 zaposlenih.

Time je do sada ukupan odobreni iznos isplata za maj, po rješenjima Poreske uprave, 4.896.530 KM za 4.721 poslovnog subjekta i preduzetnika, čime je obuhvaćeno ukupno 13.679 zaposlenih lica u Republici Srpskoj.

Kako se navodi u Informaciji, Poreska uprava trenutno obrađuje naknadno dostavljene spiskove koje su dostavila resorno nadležna ministarstva, a za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za mjesec maj 2020. godine.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske danas je prihvatio Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima i uputio je Vladi Republike Srpske na usvajanje.

Predmetnom uredbom vrše se izmjene i dopune osnovnog teksta Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima na način da se smanjuje uslov po pitanju potrebnog broja noćenja za korištenje turističkog vaučera.

Naime, predloženom izmjenom građanin Republike Srpske može koristiti jedan turistički vaučer vrijednosti do 100 KM pod uslovom da ostvari najmanje dva noćenja zaredom u jednom ugostititeljskom objektu za smještaj, za razliku od dosadašnjeg rješenja koje je podrazumjevalo uslov od najmanje tri noćenja zaredom.

Takođe, za ostvarivanje prava u korist dva korisnika vaučera smanjen je uslov po pitanju broja noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj sa četiri na tri.

Takođe, predloženom uredbom usaglašava se sadržaj turističkog vaučera sa podacima koji se generišu u elektronskoj aplikaciji “eVaucer”.

Procjena je da će se predloženom izmjenom povećati broj korisnika turističkih vaučera. Od 15. juna, zaključno sa 15. avgustom, ukupno je izdato oko 8.500 turističkih vaučera, navedeno je u saopštenju.

(Izvor: rtrs.tv)