Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH: Predsjedništvo BiH mora da sklopi sporazum o readmisiji migranata

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH: Predsjedništvo BiH mora da sklopi sporazum o readmisiji migranata

 

Zbog pogoršane bezbjednosne situacije i masovnog ugrožavanja života i imovine povratnika u opštinama Bosanski Petrovac, Sanski Most, B. Krupa B. Grahovo i Drvar, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH poziva Predsjedništvo BiH da hitno i neodložno pozove na razgovore predstavnike država: Pakistan, Iran, Irak, Afganistan i drugih zemalja iz kojih dolaze migranti, radi sklapanja sporazuma o readmisiji njihovih državljana nazad u države porijekla. 

 – Pozivamo predstavnike ministarstva bezbjednosti da preduzmu sve radnje i mjere kako bi se zaštitili državljani Federacije BiH srpske nacionalnosti, čiji su životi i imovina ugroženi od strane državljana drugih država koji su nezakonito ušli u BiH, a koji nemaju nijedan identifikacioni dokument i uglavnom su bezbjednosno interesantna lica. Pozivamo i predstavnike ministarstva unutrašnjih poslova Unsko Sanskog kantona i MUP Hercegbosanske županije da zaposle novi broj policajaca radi zaštite osnovnih prava Srba povratnika – stoji u saopštenju Odbora.

Vaš „Euro petrol oil“!

 – Otvaranjem migrantskog kampa Lipa na početku pandemije trajno je ugrožena povratnička srpska zajednica u cijeloj Krajini. Sada su migranti geografski bliže Petrovcu nego Bihaću. Sada je migrantima lakše i bliže da iz Lipe prema Hrvatskoj idu preko povratničkih srpskih sela, naročito jer je uspostavljen stalni policijski punkt koji blokira kretanje migranata iz Lipe prema Bihaću, pa migranti iz Lipe sada idu na srpska povratnička sela kako bi došli do Hrvatske. Kršenje osnovnih prava od strane lica bez dokumenata na štetu državljana povratnika je najočitiji primjer nefunkcionisanja kantonalnih i federalnih institucija. Upozoravamo da će, ako se ovi trendovi nastave, broj Srba u Federaciji sa 2,5% prema popisu iz 2013. godine, na sljedećem popisu biti smanjen na manje od 1,5% – navode iz Odbora.

Vaš Euro petrol oil!

 – Dalje ističemo da ostvarivanje prava Srba u Federaciji BiH nisu na štetu druga dva naroda, Srbi u Federaciji BiH samo traže da se poštuju njihova ustavom i zakonima garantovana prava. Treba napomenuti i da je tekstilni otpad iz Italije koji je smješten u Drvaru i Grahovu od strane federalnih inspekcija definisan kao bezopasan po zdravlje. Postavlja je logično pitanje zašto bi neko tekstilni otpad premještao iz Italije u Drvar, plaćao prevoz i takse, ako je taj tekstilni otpad bezopasan. U zemljama EU tekstilni otpad se reciklira u novu garderobu, i stavovi koji govore da je tekstil dovežen iz Italije bezopasan po zdravlje, vrijeđaju zdrav razum – zaključuje se saopštenju Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

(infobirac.net)