U Bratuncu održana prezentacija idejnog projeкta uređenja lijeve obale Drine u cilju zaštite od poplava

BRATUNAC

U Bratuncu održana prezentacija idejnog projeкta uređenja lijeve obale Drine u cilju zaštite od poplava

 

U skupštinskoj sali u Bratuncu predstavljeno je idejno rješenje „Projekta uređenja lijeve obale rijeke Drine“, na potezu od ušća rijeke Кriževice do ušća Glogovske rijeke sa izgradnjom nasipa u cilju odbrane od poplava.

Načelnik opštine Nedeljko Mlađenović izjavio je novinarima nakon prezetacije da  je za izradu tog projekta, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata, obezbijeđeno 500.000 КM.

 – Radi se ozbiljan  projekat zaštite od poplava od starog do novog mosta, gdje će u potunosti biti zaštićeno obradivo zemljište na području Ada, kao i cijeli prostor od ušća Кriževice do novoizgrađenog mosta „Bratoljub“, gdje je predviđeno individualno stanovanje, odnosno izgradnja bescarinske zone. Urediće se rijeka Кriževica za hiljadugodišnje vode od Кriževačkog mosta do Drine i Glogovska rijeka od regionalnog puta u Moštanicama do Drine, tako da ćemo  najvjerovatnije biti prva opština, koja će pripremiti projektnu dokumentaciju za projekte zaštite od poplava, koje planiraju Evropska komisija i Svjetska banka – pojasnio je Mlađenović.

 On je naveo da će ukupna investicija, uz projektnu dokumentaciju za koju su već obezbijeđena sredstva, koštati oko 12 miliona maraka, te da će biti potrebno još obezbijediti sredstva za eksproprijaciju zemljišta.

(Izvor: opstinabratuna.org)