Najavljena skora revitalizacija Banje Guber

SREBRENICA

Najavljena skora revitalizacija Banje Guber

 

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Milroslav Zotović na inicijativu opštine Srebrenica u saradnji sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvima započeo je rad na izradi Studije isplativosti i izvodivosti projekta revitalizacije i ponovnog stavljanja u funkciju Banje Guber.

Krajni cilj je osnivanje ЈZU Specijalna bolnica za internu i fizikalnu medicinsku i rehabilitaciju.

Održan je sastanak tima sačinjenog od doktora i stručnjaka iz oblasti banjskog liječenja i turizma, te  predstavnika resornih ministarstava i opštine Srebrenica.

Riječ je tek o prvom sastanku tima za pripremu ovog velikog projekta, a sada slijedi ispitivanje kvaliteta vode i njene terapijske vrijednosti, geodetska snimanja i hidrogeološka istraživanja, te  izrada idejnog rješenja.

Nosioc  projekta je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Milroslav Zotović, koji ima veliku tradiciju, ali i uspješne decenije poslovanja u ovoj oblasti.

(Izvor: rtrs.tv)